Omezení dopravy - "zelené" autobusy

Omezení dopravy - "zelené" autobusy

9. 11. 2015 - Jiří Sucharda
Opatření se týkají linek Opatření se týkají linek 401 Ebersbach-Jiříkov-Rumburk-Krásná Lípa- Rybniště-Chřibská, 402 Varnsdorf-Chřibská-Česká Kamenice-Děčín a 403 Varnsdorf-Diolní Podluží-Chřibská,Krásné Pole

Omezení „Dopravy Ústeckého kraje (DÚK, zelené autobusy)“ z důvodu uzavírky silnice č. II/263 v místě železničního přejezdu P3268 v úseku mezi Chřibskou a Rybništěm.

Opatření se týkají linek:
· 401 Ebersbach-Jiříkov-Rumburk-Krásná Lípa- Rybniště-Chřibská
· 402 Varnsdorf-Chřibská-Česká Kamenice-Děčín
· 403 Varnsdorf-Diolní Podluží-Chřibská,Krásné Pole

Termín dočasné uzavírky komunikace:

10. 11. 2015, 8:00 hod. – 16. 11. 2015, 24:00 hod.

V příloze zasílám aktuální standardizovaný výlukový list DÚK doplněný o schématický zákres situace na dotčeném žel. přejezdu v Rybništi a o informaci v textové části. Prosím o zveřejnění a předání informací co největšímu počtu potencionálních cestujících DÚK, děkuji za spolupráci.

Závěrem bych připomenul všeobecně známou informaci ze sdělovacích prostředků a to, že na rekonstrukce železničních přejezdů byly vyčleněny velké finanční prostředky v řádech miliard korun a jejich využití je spojeno s termínem čerpání dotací z EU. Dále pro úplnost připomínám, že rekonstrukce jak železničních tratí, tak i komunikací silničních, jsou realizovány ve veřejném zájmu, jelikož plní nezaměnitelnou funkci při zajišťování dopravní obslužnosti.

Dopravní obslužnost území Ústeckého kraje je zajišťována v souladu se závazným dokumentem „Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje“, který odsouhlasilo zastupitelstvo. Tento dokument nám dává určité mantinely při tvorbě jízdních řádů a zajišťování „Dopravy Ústeckého kraje“ (DÚK). Bohužel nastavený systém má určité rozlišovací schopnosti, přece jenom se jedná o zajišťování veřejné HROMADNÉ dopravy, a není schopen vždy reagovat na požadavky jednotlivých občanů vašich obcí. Omlouváme se za dočasné zhoršení kvality poskytované služby.

S pozdravem

Pavel Bureš

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení dopravní obslužnosti
manažer kvality a analytik veřejné dopravy – východ

Plakát ke stažení s grafickým vymezením výluky

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.