ZÁZNAM: 8. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

ZÁZNAM: 8. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

26. 10. 2023 - Tomáš Secký, DiS.
Záznam přenosu z 8. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo 26. října 2023 od 16.00 hodin v sálu Lidové zahrady Varnsdorf.

Program jednání:1. Převody majetku města
1.01 Návrh na uplatnění předkupního práva 
1.02 Návrh na zrušení usnesení
1.03 Návrh na zrušení usnesení
1.04 Návrh na zrušení usnesení
1.05 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
1.06 Podání žádosti o dotaci na Rekonstrukci atletického stadionu Varnsdorf
1.07 Podání žádosti o dotaci na Novostavbu sportovní haly v areálu ZŠ Východní 1602, Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf
4. Finanční záležitosti   
4.01 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2023
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
Bod programu je stanoven na pevný čas 17:00 hodin za předpokladu, že je zcela dokončeno projednání bodu předcházejícího.
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr