Studie úpravy autobusového nádraží

Studie úpravy autobusového nádraží

20. 1. 2014 - Jan Louka, DiS.
Ing. arch. František Jeřábek a Ing. arch. Vlastislav Kaut předložili urbanisticko-architektonickou studii úpravy autobusového nádraží ve Varnsdorfu.

Je to podklad pro budoucí zpracování projektové dokumentace. O jejím zadání budou rozhodovat zastupitelé města na svém únorovém zasedání (20.2.). Pokud vysloví souhlas, bude na zpracování projektu vyhlášeno výběrové řízení. Termín samotné realizace pak bude záležet na uvolnění financí z rozpočtu města. Z obou částí studie jsme vybrali několik vyobrazení na ukázku, jak si budoucí podobu parkoviště a autobusové zastávky u náměstí oba architekti představují.

S kompletním urbanistickým a architektonický návrhem se můžete seznámit na přiložených souborech pdf:

Urbanistická část – průvodní zpráva US_Varnsdorf_zprava (pdf 6,9 MB)

Urbanistická část – výkresy US_Varnsdorf_vykresy (pdf 16,4 MB)

Architektonická část – průvodní zpráva AS_Varnsdorf_zprava (pdf 7,8 MB)

Architektonická část – výkresy AS_Varnsdorf_vykresy (pdf 23,6 MB)

Ze zadání pro zpracování studie:
„Stávající prostor autobusového nádraží je již postupem času značně deformován, původní předimenzované nástupiště již neplní svou funkci, objekty veřejných WC a stánek PNS odpovídají době výstavby a architektonicky prostor náměstí devalvují. Záměrem města Varnsdorf je toto prostranství účelně a architektonicky zdařile upravit pro soudobé potřeby obyvatel. Podmínkou je vytvoření parkovacího prostoru pro osobní automobily v části původního autobusového nádraží, rozšíření parkové části a zapojení a výsadba nové zeleně, celoplošné úpravy povrchů, nové veřejné osvětlení a osazení prostoru městským mobiliářem. V prostoru původního autobusového nádraží by měla vzniknout autobusová zastávka náměstí.“ Celé zadání k nahlédnutí zde: AN-specifikace-zadani (pdf, 252 kB)

Připomínky občanů předané na podatelnu městského úřadu nebo e-mail varnsdorf@varnsdorf.cz budou předloženy odboru správy majetku a investic k vyhodnocení.

ham

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.