Jednání o novém územním plánu trvalo půl druhé  hodiny, přesto ho zastupitelé  nakonec neschválili

Jednání o novém územním plánu trvalo půl druhé hodiny, přesto ho zastupitelé nakonec neschválili

29. 6. 2022 - Tomáš Secký, DiS.
Hlavním bodem červnového zasedání zastupitelstva byl bezesporu nový územní plán, který Varnsdorf připravuje více jak deset let. K jeho schválení nakonec nedošlo, jednat se o něm bude znovu v září.

V současné době téměř patnáctitisícový Varnsdorf se rozvíjí podle starého plánu z roku 1998. Ten měl nahradit nový, který město ve spolupráci s projektovým ateliérem SAUL s.r.o. Liberec připravuje deset let. Po veřejném projednání návrhu nového územního plánu, které se konalo na konci března letošního roku, bylo podáno celkem 21 námitek. Po jejich vypořádání byl plán předložen ke schválení zastupitelstvu na červnovém zasedání.

Tento bod jednání ovšem vyvolal mezi zastupiteli a přítomnými hosty celkem vášnivou debatu poté, co se několik stávajících stavebních parcel mělo změnit na trvalý travní porost. Po půl druhé hodině došlo k samotnému hlasování o novém územním plánu. Z přítomných čtrnácti zastupitelů bylo pro pouze devět. Ke schválení bylo potřeba jedenáct hlasů. Znovu se tak o územním plánu bude jednat v září letošního roku na dalším zasedání.

„Desítky, možná i stovky lidí čekají na nový územní plán několik let. Tím, že někteří zastupitelé hlasovali proti nebo se zdrželi, zbrzdili rozvoj města a našim občanům znemožnili stavět, budovat a rozvíjet Varnsdorf. Mrzí mě to,“ řekl po jednání starosta města Roland Solloch. Záznam z celého jednání zastupitelstva je dostupný zde.