ZÁZNAM: 25. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

ZÁZNAM: 25. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

23. 6. 2022 - Tomáš Secký, DiS.
Záznam přenosu z 25. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo 23. června 2022 od 15.00 hodin v sálu Lidové zahrady Varnsdorf.

Informace o konání 25. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Místo konání: Lidová zahrada, Karlova 702, Varnsdorf
Doba konání: 23. června 2022 od 15:00 hod.

Program jednání:1. Převody majetku města
1.01 Návrh prodej části p. p. č. 5088 v k. ú. Varnsdorf 
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 5688/55 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 157 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 5538/1 v k. ú. Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Návrh na vydání Územního plánu Varnsdorf (ÚP Varnsdorf)
3.02 Vybudování odborné učebny polytechniky, robotiky, digitálních technologií na Základní škole Varnsdorf, Východní 1602
4. Finanční záležitosti   
4.01 Závěrečný účet města za rok 2021 a schválení účetní závěrky 2021
4.02 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2022
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města. Bod programu je stanoven na pevný čas 17:00 hodin za předpokladu, že je zcela dokončeno projednání bodu předcházejícího.
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr