Umělec

Bartel Harry (1896-1947)

Kategorie: umělec
Vystudoval malířskou akademii ve Vídni. Měl přezdívku "varnsdorfský Van Gogh".

Hrabal Milan (1954)

Kategorie: umělec
Rodák z Varnsdorfu, básník a překladatel. (pseudonym Fr. Liecht). Jeho díla jsou poezie, próza, odborná literatura, ediční činnost a překlady z hornolužické srbštiny a polštiny. V městské knihovně vede oddělení lužickosrbské literatury a německé literatury. Je členem Obce spisovatelů.

Kien Peter (1919-1944)

Kategorie: umělec
Výtvarník, básník a libretista narozený ve Varnsdorfu, pochází z německy mluvící rodiny židovského původu. Napsal libreto k opeře Viktora Ullmanna - Císař Atlantidy (premiéra v Amsterdamu roce 1977, česky uvedena v rozhlase roku 1995), jeho výtvarná tvorba byla vystavována v Terezíně a na putovní výstavě po italských městech. Byl umučen v Osvětimi.

Krawc Bjarnat (1861-1948)

Kategorie: umělec
Významný lužickosrbský hudební skladatel, dirigent a propagátor lužicko-srbské i české hudby. Autor skladeb pro sbor, písní a tanců na národní motivy, slavnostní mše aj. V roce 1945 se z vybombardovaných Drážďan přestěhoval do Varnsdorfu a zde i zemřel. Na místním hřbitově je pochován v rodinné hrobce.

Krawcec Hanka (1901-1990)

Kategorie: umělec
První profesionální lužickosrbská výtvarnice-grafička a malířka, vynikající portrétistka. Dcera B. Krawce. Vytvořila cyklus grafických listů - Člověk by člověku světlem měl být - s protiválečnou tematikou, exlibris, novoročenky, volné grafické listy, plakáty, návrhy loutek pro mateřské školy v Lužici a znaky lužickosrbských institucí. Ilustrovala taky knihy a učebnice. Ve Varnsdorfu žila v letech 1947 - 1986 a zde je pohřbena vedle svého otce v rodinné hrobce na místním hřbitově.

Pilz Vincenc (1816-1896)

Kategorie: umělec
Akademický sochař narozený ve Varnsdorfu, člen vídeňské Akademie umění, tvůrce mnoha soch a reliéfů umístěných ve Vídni a jiných městech Rakouska. Některá jeho díla jsou umístěna ve Varnsdorfu (Starokatolický kostel - alabastrová socha Krista, reliéf Klanění svatých tří králů).

Poláček Josef (1925)

Kategorie: umělec
Malíř, grafik, publicista, karikaturista. Organizátor výstav ve městě, pravidelný přispěvatel do různých periodik a do vlastivědných sborníků, autor loga KPMV, člen unie karikaturistů.

Schubert Joseph (1754-1837)

Kategorie: umělec
Hudební skladatel narozený ve Varnsdorfu, autor čtyř oper a četných skladeb pro různé nástroje. Violista ve dvorní kapele saského krále v Drážďanech. Působil také jako první houslista nebo violista v berlínském sídle markraběte von Brandenburg-Schwedt, kde uskutečnil premiéry svých oper a opery s baletem.