Historie

Jindřich z Varnsdorfu (zemřel po r. 1334)

Kategorie: historie
Johanistický kněz, komtur žitavské komendy. Výsledky nejnovějšího bádání (PhDr. T. Edel) nasvědčují tomu, že je dlouho hledaným autorem prvního českého veršovaného letopisu - Kroniky tak řečeného Dalimila.

Möller Anton (1864-1927)

Kategorie: historie
Tvůrce plánu kostela sv. Karla Boromejského, nových jatek, Hrádku, projektů reálky (dnešní gymnázium) a škol ve 3., 5., a 6. okrese.

Palme Alois (1793-1864)

Kategorie: historie
Varnsdorfský rodák, byl jednou z nejvýznamnějších osobností města první poloviny 19. století, továrník a především nepřehlédnutelný místní kronikář. Jeho stěžejním vlastivědným dílem je - Varnsdorf a jeho historické pamětihodnosti od založení až do roku 1850.

Richter Johann Vincenz (1788-1853)

Kategorie: historie
Místní učitel, vyznamenal se láskou a vytrvalostí k hudebnímu umění. Dirigent, pod jehož vedením došlo v děkanském chrámu ve Varnsdorfu dne
29. června 1830 k prvnímu (premiéra) úplnému liturgickému provedení velkého díla Ludwiga van Beethovena - MISSA SOLEMNIS.

Stolle Alois (1773-1836)

Kategorie: historie
Autor řady vlastivědných poznámek, které jsou výjimečným zdrojem informací k dějinám Varnsdorfu mezi lety 1770-1836. Jeho rýmy zdobily varnsdorfské kostelní zvony a hřbitovní náhrobky.