Zažádejte si o kotlíkovou dotaci

Zažádejte si o kotlíkovou dotaci

30. 10. 2017 - Tomáš Secký, DiS.
Příjem elektronických žádostí bude zahájen dne 31. října 2017 v 10:00 hod.

Ústí nad Labem ∙ Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 11.9.2017 schválilo Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace). Příjem elektronických žádostí bude zahájen dne 31. října 2017 v 10:00 hod.

Elektronická aplikace „Kotlíková dotace“ je žadatelům přístupná ode dne 2.10.2017. Ukončení přijímání žádostí je plánováno na 31. ledna 2018, 12:00 hod. V případě vyčerpání alokovaných finančních prostředků bude příjem žádostí ukončen dříve.

Účelem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva za nové účinné nízko-emisní tepelné zdroje v rodinných domech určených k bydlení na území Ústeckého kraje, u kterých je vlastníkem fyzická osoba. Objekt, ve kterém dochází k výměně zdroje, tak musí být zapsán nejpozději do doby uzavření smlouvy v katastru nemovitostí jako rodinný dům.

Z dotací lze zakoupit nejen kotel na pevná paliva, ale i tepelná čerpadla, či plynové kondenzační kotle. Za tímto účelem je alokováno téměř 160 mil. Kč a žadatelé mohou, v závislosti na zvolené technologii, získat 75 – 120 tis. Kč.

Žádost o poskytnutí dotace se podává výhradně elektronicky, a to vyplněním a odesláním elektronického formuláře prostřednictvím aplikace „Kotlíková dotace“. Tato elektronická aplikace je žadatelům přístupná ode dne 2.10.2017, odeslání vyplněného elektronického formuláře žádosti však bude možné až od výše uvedeného okamžiku přijímání žádostí, tj. od 31. října 2017, 10:00 hod. Aplikaci a více informací, včetně manuálu pro vyplnění elektronické žádosti o dotaci, naleznete na stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz.

Tomáš Secký