Za profesorkou Ivou Ritschelovou

Za profesorkou Ivou Ritschelovou

5. 12. 2017 - +DiS. Tomáš Secký
V sobotu 2. prosince 2017 v pozdních večerních hodinách bohužel podlehla těžké nemoci profesorka Iva Ritschelová. Bylo jí teprve 53 let.

Varnsdorf ∙ Když jsem 2. prosince 2007 profesorce Ivě Ritschelové, tehdy rektorce UJEP odesílal dopis s otázkami k rozhovoru pro vánoční vydání Hlasu severu, nevěřil bych, že přesně za deset let budu o této mladé a charismatické ženě psát dnešní smutné řádky. Byla totiž doslova nabitá záviděníhodnou pozitivní energií. V sobotu 2. prosince 2017 v pozdních večerních hodinách bohužel podlehla těžké nemoci. Bylo jí teprve 53 let.

Profesorka Ing. Iva Ritschelová, Csc. (roz. Spáčilová) se narodila 16. července 1964 ve Varnsdorfu, kde prožila své dětství a absolvovala základní školní docházku. Po maturitě na rumburském gymnáziu  vystudovala obor Ekonomika spotřebního průmyslu na Technické univerzitě v Liberci. Po habilitaci na VŠE v Praze v roce 1993 se stala docentkou pro obor hospodářská politika. Odborné vzdělání si doplňovala např. ve Finsku, Lucemburku, Francii.

Po skončení studií pracovala mj. v n. p. Stap Vilémov, v Ústavu pro životní prostředí, v letech 1998 až 2001 působila ve Statistické divizi Potravinářské a zemědělské organizace OSN v Římě. V letech 2001 a 2002 se zúčastnila misí OSN, mj. také v Kosovu. Krátkodobě působila ve Velké Británii, Rusku, Německu nebo Polsku. Po návratu z Itálie nastoupila na UJEP jako prorektorka pro vědu a zahraniční vztahy. V letech 2007 až 2011 jako druhá žena v ČR zastávala funkci rektorky. 27. července 2010 byla prezidentem Václavem Klausem jmenována do funkce předsedkyně Českého statistického úřadu. A 20. listopadu 2012 byla jmenována profesorkou.

Její vědecké aktivity byly v průběhu její kariéry orientovány zejména na ekonomické aspekty ochrany životního prostředí, zejména na makroekonomické souvislosti realizace politiky životního prostředí. Jako jedna z prvních v ČR se začala věnovat problematice environmentálního účetnictví. Její publikační činnost byla rozsáhlá – napsala více než sto článků a desítky vysokoškolských skript a odborných publikací zaměřených na environmentální ekonomii a politiku. Byla řešitelkou desítek vědeckých a rozvojových projektů.

Během svého působení na ČSÚ se zasadila o významnou modernizaci procesů tvorby statistik, včetně elektronizace sběru dat. Snížila také celkovou administrativní zátěž v oblasti statistických zjišťování o více než 35 procent. Zasazovala se o zvyšování statistické gramotnosti široké veřejnosti. Ještě v říjnovém vydání časopisu Statistika&My informovala o přípravě ČSÚ na parlamentní volby.

Vedle řízení ČSÚ se angažovala i v mezinárodní oblasti. Také letos se zúčastnila řady jednání v zahraničí, kromě jiného i každoročního jednání Statistické komise OSN v New Yorku.

Dlouhá léta byla patronkou Dětského domova v Ústí nad Labem na Severní terase. Ještě letos v srpnu jela s dětmi tohoto domova fandit českému reprezentantovi Martinu Fuksovi na Mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Račicích. Děti byly jeho výkonem nadšeny a ona sama k tomu řekla: "Strávily jsme spolu krásný víkend. Takové chvíle mi vždy připomenou, co má v životě skutečný smysl a hodnotu."[1]

Do svého rodiště Varnsdorfu se ráda vracela za rodiči a přáteli z dětství.  Nepochybně patřila k místním patriotům. V listopadu 2007 byla na pozvání starosty města Martina Louky hostem besedy ve varnsdorfském Městském divadle, tehdy čerstvě ve funkci rektorky UJEP. Povídala si s občany a studenty nejen o školství, ale i o svých vzpomínkách na Varnsdorf v dobách jejího mládí. Hned poté vyšel v Hlasu severu č. 23/2007 její portrét a v následujícím předvánočním 24. vydání Hlasu severu poskytla rozhovor exkluzivně našemu čtrnáctideníku, v němž se mimo jiné vyznala z krásného vztahu ke své rodině.  

V letošním zářijovém rozhovoru s Petrou Báčovou v měsíčníku ČSÚ Statistika&My na dotaz, co by si přála do osmého roku svého předsednictví ČSÚ, odpověděla: "Možná, abychom se zabývali více odbornými než administrativními problémy. Řešení těch prvních nás posouvá dále a výše, kdežto administrativní komplikace jsou spíše jen nepotřebné překážky na cestě k cíli."[2] Splnění tohoto profesního přání se už profesorka Ritschelová nedočkala. Navždy odešla energická a pracovitá žena, která bude chybět nejen své rodině a blízkým, ale i svým spolupracovníkům a kolegům v odborných kruzích nejen v ČR. Její odborné dílo však zůstává, stejně jako vzpomínka na dobrého člověka. Čest její památce.

Pietní místo k uctění památky prof. Ing. Ivy Ritschelové, Csc. je umístěno v atriu pražské budovy ČSÚ na Skalce v ul. Na padesátém č.p. 3268/81. Přístupné je přátelům, spolupracovníkům i široké veřejnosti denně od 9 do 18 hodin. Soustrast rodině a blízkým lze vyjádřit prostřednictvím kondolenční knihy přímo na pietním místě.

                                                                                            Milan Hrabal, foto archiv ČSÚ


[1] http://www.statistikaamy.cz/2017/09/ma-manazerska-vize-je-jasna/

[2] http://www.statistikaamy.cz/2017/09/ma-manazerska-vize-je-jasna/