Výzva zabrala, město uklízelo na osm desítek dobrovolníků

Výzva zabrala, město uklízelo na osm desítek dobrovolníků

12. 4. 2017 - +DiS. Tomáš Secký
V rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko uklízelo také město Varnsdorf.

Opakovaná výzva z varnsdorfské radnice směrem k obyvatelům města zabrala. Byť byl víkend a noc předtím vydatně pršelo, na osm desítek dobrovolníků to neodradilo a společně s vedením města a pracovníky Městského úřadu Varnsdorf uklízelo na čtyřech stanovištích nejvíce znečištěná místa, které vytipoval odbor životního prostředí.

Celorepubliková akce proběhla v sobotu 8. dubna v devět hodin ráno. Pracovníci městského úřadu na stanovištích rozdávali plastové pytle a rukavice dobrovolníkům, někteří dokonce přišli s vlastní výbavou. „Rozdáváme pytle a rukavice, řekneme si základní instrukce, trasu úklidu a jdeme na to,“ řekl s úsměvem na tváři Přemysl Brzák, vedoucí odboru životního prostředí. Rozběhl se další, v pořadí již pátý ročník akce, Ukliďme Česko. Varnsdorf se letos aktivně zúčastnil podruhé.

Jedním ze stanovišť byla oblast Mašíňáku a hřiště za nemocnicí, kam ruku k dílu přišel přiložit také skautský oddíl pod vedením Romany Cupalové a žáci ZŠ Náměstí s vedoucí skupiny Petrou Zavadilovou. „Paní učitelko, injekce,“ ozvaly se děti po chvilce uklízení. I takové poklady ukrýval prostor lesa za místní nemocnicí, kde se především v letních dnech scházejí mladí lidé. Všechny děti byly zároveň poučeny, jak postupovat při nálezu injekční stříkačky. Přivolaná hlídka městské policie si nálezy převzala k likvidaci.

Navýšení počtu dobrovolníků nás těší. „Po loňském roce vnímám daleko vyšší zájem a účast místních obyvatel se zájmem podílet se o to, aby byl Varnsdorf čistší,“ přikyvuje starosta města Stanislav Horáček.

I přesto, že se oblast vlakového nádraží uklízela minulý rok, nového odpadu zde bylo více než dost. Také zde se projevila vyšší účast dobrovolníků. Nechyběli opět žáci z výše zmiňované školy, pracovníci veřejně prospěšných prací, ale třeba také Petra Šimková, kterou můžete znát jako koordinátorku Dobrovolnického centra Strakapoud, o kterém jsme psali v jednom z minulých čísel Hlasu severu. „Už jsme odvezli tři plné multicary a ještě tak dvě naplníme,“ zmiňuje Přemysl Brzák.

Do úklidu centra města se dal starosta a další partou dobrovolníků. Ze stavu varnsdorfských prostranství byl Stanislav Horáček příjemně překvapen. „Uklízeli jsme parkoviště na Národní ulici, dále břehy řeky Mandavy v okolí sportovní haly. Mile mě překvapilo, že v centru města nebyl takový nepořádek,“ konstatoval starosta.

Z gruntu bral úklid také místostarosta Roland Solloch, kterému na Hrádek přišla pomoct parta zhruba dvaceti lidí včetně maminek s dětmi z Rodinného a mateřského centra Jonáš. Ani zde nechyběli žáci ZŠ Náměstí, kterým patří velké poděkování, že pomohli obsadit každé stanoviště. Řadu dobrovolníků tvořili rodiče s dětmi, kteří celou akci brali jako naučnou formu výletu a výchovy.

„V některých oblastech jsme dokonce odhalili nelegální černé skládky. Rád bych apeloval na všechny občany, aby odpad vyváželi do technických služeb a nevytvářeli nelegální černé skládky, za což hrozí nemalá pokuta,“ dodává Stanislav Horáček. „Zároveň bych rád všem zúčastněným srdečně poděkoval, že přišli a přiložili ruku k dílu. Vážím si toho,“ pokračuje.

Soupis nalezených věcí je každoročně pestrý. Od oblečení, přes pneumatiky až po láhve. Odvoz odpadu zajistili Technické služby města Varnsdorf. Tak zase za rok!

Tomáš Secký