Vakcinace proti vzteklině

Vakcinace proti vzteklině

18. 4. 2007 - Jan Louka, DiS.
Informace pro majitele psů a koček.

I N F O R M A C E

pro majitele psů a koček

MVDr. KRAUS MIROSLAV a MVDr. KRAUSOVÁ JANA
oznamují termín
každoroční povinné
vakcinace psů
proti

VZTEKLINĚ

ve veterinární ordinaci

VARNSDORF

ul. Žilinská 1359
(za restaurací u Šimků)

Pátek 18. května 2007 16-18 hodin

Sobota 19. května 2007 9-11 hodin

STUDÁNKA

Sobota 19. května 2007 15-16 hodin


tel.: 412-371 870 mob.:723-284 110 e-mail: veterinavdf@iol.cz