Tři králové procházeli městem a vinšovali štěstí a zdraví

Tři králové procházeli městem a vinšovali štěstí a zdraví

22. 1. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Tříkrálové sbírky se tradičně konají na celém území České republiky, Varnsdorf nebyl výjimkou.

Varnsdorf ▪ Sbírku v našem městě zajišťoval Domov sv. Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou.

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám,“ prozpěvovaly během prvních čtrnácti dnů koledníci ve Varnsdorfu. V pátek 12. ledna byly na Městském úřadu Varnsdorf otevřeny zapečetěné kasičky a byla přepočítána vybraná hotovost. V letošním roce přispěli obyvatelé Varnsdorfu částkou 7 227 korun.

O sbírce

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům se uspořádala již posedmnácté.

Kam putuje výtěžek

Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku.

Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny. Výnos letošní sbírky se tak rozdělí mezi více než osm set záměrů.

Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.

Tomáš Secký