SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu ve Varnsdorfu, v Moravské ulici

SVS zahajuje rekonstrukci vodovodu ve Varnsdorfu, v Moravské ulici

29. 5. 2017 - +DiS. Jan Louka
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Děčínsku plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu ve Varnsdorfu, v Moravské ulici.

V Moravské ulici u fotbalového stadionu je vodovod tvořen úseky z litiny vnitřního průměru 125 a 100 mm. Řady pocházejí z roku 1932 a dnes jsou ve špatném technickém stavu, dožilé a poruchové, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci. Kanalizace se zde nenachází.
V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 110 mm v celkové délce 383 metrů. K výměně potrubí dojde v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení všech pěti domovních vodovodních a přípojek na trase a napojení na stávající navazující řady. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. dubna 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2017.  Stavba SVS bude provedena v koordinaci s naplánovanou rekonstrukcí společnosti innogy.
Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152 milionů korun bez DPH.

Více o SVS:
Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 54 úpraven vody, 994 vodojemů, 8982 km vodovodů (bez přípojek), 192 čistíren odpadních vod a 3954 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Tisková zpráva
Teplice, 26. května 2017