Okresní kolo soutěže mladých cyklistů 2017

Okresní kolo soutěže mladých cyklistů 2017

22. 5. 2017 - Tomáš Secký, DiS.
Dne 10. května 2017 se ve Varnsdorfu na dětském dopravním hřišti, v areálu hasičské zbrojnice a na parkovišti u kina Panorama uskutečnilo Okresní kolo soutěže mladých cyklistů.

Dne 10. května 2017 se ve Varnsdorfu na dětském dopravním hřišti, v areálu hasičské zbrojnice a na parkovišti u kina Panorama uskutečnilo Okresní kolo soutěže mladých cyklistů. Soutěž připravila a realizovala již po patnácté Městská policie Varnsdorf a na vlastním průběhu se podílela i Policie ČR, která uvolnila z řad Okresního ředitelství Děčín - dopravní služby 2 dopravní policisty pod vedením npor. Martina Votrubce. Tito byly členy hodnotitelské komise spolu se strážníky městské policie.

Soutěž zahájili místostarostové města pan Josef Hambálek a ThMgr. Roland Solloch, zástupce BESIPu Ústeckého kraje pan Jan Pechout a velitel Městské policie Varnsdorf. Rekonstrukce dopravního hřiště byla provedena za přispění dotace Ústeckého kraje již v minulém roce.

Potom již děti soutěžily ve třech disciplínách. V jízdě na dopravním hřišti podle dopravního značení a pokynů policistů, v jízdě zručnosti po překážkové dráze, kde prokazovaly svou zručnost při ovládání kola a také musely dokázat své znalosti v oblasti pravidel při psaní testů z dopravní výchovy a zdravovědy (poskytnutí první pomoci).

Soutěže se zúčastnily družstva těchto škol - ZŠ Karlova, ZŠ Dolní Podluží, ZŠ Bratislavská, ZŠ Edisonova, ZŠ Náměstí, Gymnázium Varnsdorf a ZŠ Krásná Lípa. Počasí bylo objednáno, příjemné a teplé přispělo k dobré náladě a hladkému průběhu soutěže. Bylo dosaženo těchto výsledků.

Jednotlivci

  I. kategorie    Mladší dívky   I. kategorie Mladší chlapci
1. 

Kochová Marie

  Gymnázium Varnsdorf 1. Veroněk Jakub ZŠ Dolní Podluží
2. Tenglová Kristýna ZŠ Náměstí 2. Oberreiter Matěj ZŠ Náměstí
3.  Hrabětová Natálie Gymnázium Varnsdorf 3.  Kozák Jan Gymnázium Varnsdorf
 
II. kategorie Starší dívky   II. kategorie Starší chlapci
1. Petružálková Nela Gymnázium Varnsdorf 1. Bartl Marek Gymnázium Varnsdorf
2. Žáková Eliška Gymnázium Varnsdorf 2. Mauder Tomáš ZŠ Náměstí
3. Fritscheová Barbora ZŠ Krásná Lípa 3. Heene Jan ZŠ Krásná Lípa

Družstva

  I. kategorie        II. kategorie  
1. 

Gymnázium Varnsdorf

  1. Gymnázium Varnsdorf
2. ZŠ Dolní Podluží 2. ZŠ Krásná Lípa
3.  ZŠ Karlova 3.  ZŠ Dolní Podluží

Družstva umístěná na prvních místech postupují do krajského kola, které se v letošním roce koná ve dnech 23. – 24. 5.2017 ve Varnsdorfu. Ceny pro vítěze dodalo regionální zastoupení BESIPu, Město Varnsdorf a mnoho dalších sponzorů.

Za občerstvení, ceny a opravu DDH patří poděkování: Ústeckému kraji, TOS Varnsdorf, NOPROSU, VOŠ, SŠ a SOŠ a CR Varnsdorf, Pernik, Řeznictví Vohnout, Tiskárna TRIO, Nápoje Ryšavý, Nápojka Richter, Cukrárna Sluníčko, Cukrárna Dlask, Lékárna Šmíd, So-Drink Suchoman, ČS Slavík, Kola Brabec Rumburk, Tabák Bílý, Autoškola Cibulka, Lékárna Legií, Goldcentrum, ELEKTROPOL spol.s.r.o., Nápojka Richter, Benzina Studánka a VIA Koloc, dále Baby Market Krejčí, M.Šatník, T.Klimeš, Potraviny – Pěček, ČS – Vondrák, Útes s.r.o., Klempířství Novák, Restaurace Bohemia, Pekařství Haback, Dárečky Ivetka, Fontána, OVB-Allfinanz a.s., Lékárna Tercia, PcObchod , Bistro Cvrček, TS města Varnsdorf, Sbor dobrovolných hasičů Varnsdorf. Bez těchto našich mecenášů by nebylo možno soutěž pro děti uskutečnit v takové kvalitě, v jaké byla.

Martin Špička
velitel Městské policie Varnsdorf