Noc kostelů 2017

Noc kostelů 2017

6. 6. 2017 - Jiří Sucharda
Zveme Vás na tradiční akci Noc kostelů, do které se letos zapojili kostel sv. Karla Boromejského (bez věže) a sv. Františka na Studánce.

 Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy, nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR se mohou připojit do Noci kostelů 2017, která je příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím pobožnosti, hudby, umění, duchovních rozhovorů, komentovaných prohlídek kostela, duchovního slova, přednášek, zážitků a mnoho dalších.

Letošní Noc kostelů proběhne v pátek 9.6.2017. Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo "noc". V letošním roce je to verš z knihy Moudrosti: "Za dne jim bylo záštitou, noc prozářila hvězdami".

Také ve Varnsdorfu a na Studánce bude v pátek 9.6.2017 organizována Noc kostelů.

Ve Varnsdorfu ve starokatolickém kostele Proměnění Páně (zkráceně Kristova kostela) začne Noc kostelů v 16 hodin rozezněním zvonů. Kostel bude přístupný veřejnosti. V 16:30 je připraveno hudební vystoupení (bude upřesněno). Odpovědnou osobou je ThMgr. Roland Solloch. 

V kostele sv. Karla Boromejského začne Noc kostelů v 17 hodin rozezněním zvonů. Pak bude následovat komentovaná prohlídka kostela. V 18:30 vystoupí pěvecká sbor Cácorky ze Schrödingerova institutu. Mezi 19. a 20. hodinou bude ztišení, duchovní slovo a adorace před Nejsvětější svatostí. Vedle kostela budou soutěže a program pro děti. Odpovědnou osobou je paní Alena Převorová.

V kostele sv. Františka na studánce začne Noc kostelů v 18 hodin vyzváněním zvonů, pak následují nešpory. Poté se opticky, hudebně a meditativně přiblíží motto Noci kostelů "oheň-oblaka-světlo hvězd" dle citátu 10,17 z Knihy moudrosti. Na závěr bude večerní modlitba. Předpokládaný konec kolem 20 hodiny. Odpovědnou osobou je Msgr. W. Pilz.

Srdečně Vás zveme k účasti.