Město zlikvidovalo další černou skládku

Město zlikvidovalo další černou skládku

Nejen přírodu ve Varnsdorfu zatěžuje mnoho černých skládek. Město přitom nemůže účinně zasáhnout. Chybí totiž důkazy o zakladatelích skládek.

Varnsdorf ▪ Zakladatelé černých skládek se nebojí, přitom se pokuta může vyšplhat k 50 tisícům korun. Jeden z čerstvých případů musela řešit radnice v ulici Kozlova na okraji Varnsdorfu. Neznámý vandal tam navezl pět kusů velkých elektrospotřebičů – lednice, mrazáky včetně sutě. Radnice tak musela zajistit další likvidaci černé skládky, přitom by se tyto finanční prostředky daly použít spíše ke zkrášlení města formou nové výsadby stromů a květin.

Zadní cesta k hlavnímu nádraží svádí k zakládání černých skládek. V živé paměti máme téměř měsíční úklid tři metry vysoké souvislé hromady odpadu na pozemcích ve vlastnictví státu, která proběhla na podzim roku 2016, na přilehlých pozemcích podél komunikace. Tehdy se odboru životního prostředí po dlouhých letech jednání podařilo přimet Státní pozemkový fond k likvidaci odpadu na jeho náklady a následné zajištění prostoru vstupní bránou.

Další černá skládka, jež hyzdí příjezd do Varnsdorfského pivovaru, vznikla u rodinného domu č. p. 9 v ulici Rumburská ve Varnsdorfu. Radnice již podstoupila první kroky k nápravě. Jelikož se jedná o soukromý pozemek, došlo k vyzvání majitele nemovitosti, aby nashromážděný odpad zlikvidoval. Neučiní-li tak, bude zahájeno správní řízení o uložení pokuty.

Radnice již v minulosti na vytipovaných místech použila také fotopasti, které mohou snadno odhalit nelegální skládkování.  

Využívejte sběrný dvůr

Ve Varnsdorfu je sběrný dvůr otevřen každý všední den od 7:00 do 16:00 hodin. V sobotu od 7:00 do 11:00 hodin. Fyzické osoby zde mohou bezplatně odkládat velkoobjemový odpad – nábytek, vysloužilé elektrospotřebiče – lednice, mrazničky, drobný domovní odpad, vytříděný odpad, nebezpečný odpad – obaly od barev, olejů, či pneumatiky. Za úplatu například stavební suť.

Každoroční úklid města

Do úklidu černých skládek a odpadu ve městě se Varnsdorf zapojuje několik posledních let do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Jde o dobrovolnickou akci, jejímž cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. V letošním roce akce připadá na sobotu 7. dubna. O tom vás budeme informovat později.

Tomáš Secký
tiskový mluvčí


Vzniklá černá skládka v ulici Kozlova ve Varnsdorfu; foto Tomáš Secký