Mateřská škola Čtyřlístek slavnostně otevřela novou zahradu

Mateřská škola Čtyřlístek slavnostně otevřela novou zahradu

18. 10. 2017 - Tomáš Secký, DiS.
V úterý 17. října 2017 se konalo slavnostní otevření revitalizované zahrady MŠ Čtyřlístek v Nezvalově ulici ve Varnsdorfu.

Varnsdorf ∙ V úterý 17. října 2017 se konalo slavnostní otevření revitalizované zahrady MŠ Čtyřlístek v Nezvalově ulici ve Varnsdorfu. V rámci projektu Společně si hrát a navzájem se učit (číslo projektu 100282324) město uspělo s žádostí o dotaci. 

Realizací projektu vznikne přeshraniční vzdělávací nabídka pro děti předškolního věku. Díky zajímavým a věku dětí odpovídajícím tématům získají základní znalosti jazyka sousední země, jejichž součástí jsou další vzdělávací prvky jako je ekologie, výživa, regionální tradice či zvyky. Projekt mimo jiné obsahuje stavební opatření pro zlepšení okolí. V tomto případě jde o revitalizaci zahrady.

Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci vedení města. Starosta města Stanislav Horáček, který přestřihával pásku, a místostarosta Josef Hambálek. Dále zástupci společnosti MEGA a.s., kteří celou revitalizaci provedli, a ředitelka mateřské školy Veronika Strolená včetně učitelek. Následně měly děti připravenou sérii písniček, po které se vrhly na prohlídku zahrady.

Část zahrady se proměnila v záhony laděné do přírodního stylu, kde děti vysázely jahody, špenát, nebo mateřídoušku. Také přibyly dva nové kompostéry, byly vysázeny stromy a keře. V další části zahrady se vybudovalo jeviště s posezením a byl upraven terén pro zimní bobování. Nakonec se děti dočkaly také nové dráhy s umělým povrchem, které budou využívat především pro ježdění na kolech či koloběžkách.

„Postupně se snažíme naše školy, ať už základní, nebo mateřské, zvelebovat. Po MŠ Zahrádka v minulém roce přišla na řadu MŠ Čtyřlístek. Věřím, že nová zahrada bude děti stále obohacovat o nové zážitky,“ říká starosta města Stanislav Horáček. Nová zahrada naplnila očekávání dětí. Hned s chutí zkoumaly nové záhony a dráhu, po které se proháněly na kolech.  

Tomáš Secký