Kotlíková dotace - 3. výzva - seminář

Kotlíková dotace - 3. výzva - seminář

16. 8. 2017 - Jiří Sucharda
Vzhledem k tomu, že v průběhu přípravy Dotačního programu došlo ke změnám některých podmínek oproti předešlým výzvám – zejména elektronický příjem žádostí atd., nabízíme možnost informovat občany prostřednictvím Seminářů pro žadatele.

Krajský úřad Ústeckého kraje se proto obrací na města se žádostí o spolupráci při informační kampani k připravovanému dotačnímu programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech Ústeckém kraji.

V případě, že bude mezi občany zájem, je možno v průběhu září či října uspořádat pro potenciální žadatele informační seminář v odpoledních hodinách.

Přílohou zasíláme leták se základními informacemi pro žadatele o Kotlíkovou dotaci – fyzické osoby, majitelé rodinných domů, který je možno uveřejnit dle zvyklostí ve Vaší obci.

LETÁK

Podrobné informace budou dostupné po vyhlášení dotačního programu na webových stránkách Ústeckého kraje:

http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/.


Dotační program bude zajišťovat Odbor strategie, přípravy a realizace projektů.