Informace pro stavebníky

22.01.2016
Ilustrační obrázek
K 1. červnu 2015 nabyla Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) vlastnictví telekomunikační infrastruktury a informuje občany a zejména stavebníky o nových skutečnostech.

Kabely podzemního a nadzemního vedení, stožáry nadzemního vedení a případně jiné síťové prvky se nacházejí také v katastru Vaší obce. Právní titul umístění sítí vyplývá z řady právních předpisů.

Vyjadřování o existenci sítí

Společnost CETIN vlastní telekomunikační sítě, které jsou rozšířeny po celém území České republiky. Kabely podzemního vedení, stožáry nadzemního vedení a případně jiné síťové prvky se mohou nacházet i na vašem pozemku, nebo na vaší nemovitosti.

Zájmem naší společnosti, všech poskytovatelů telekomunikačních služeb, kteří její infrastrukturu využívají nebo mohou využívat, ale i zájmem zákazníků telekomunikačních služeb je, aby síť nebyla poškozována v důsledku zemních prací, či jinými zásahy.

Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci i osoby, které budou provádět stavební a zemní práce, povinny provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav.

Mezi tato opatření patří především povinnost si před začátkem prací vyžádat “vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“. 

CETIN je připraven toto vyjádření poskytnout na následující internetové adrese.

Dotazy a podněty veřejnosti

Napište nám
- Pokud máte jakékoliv dotazy nebo podněty na společnost CETIN, prosím využijte kontaktní formulář.

Leták pro stavebníky a obyvatele