Edukativní show Smokeman zasahuje

Edukativní show Smokeman zasahuje

8. 9. 2017 - Tomáš Secký, DiS.
Teplárna Varnsdorf a.s. připravila pro děti i pro dospělé vzdělávací show.

Teplárna Varnsdorf a.s. připravila pro děti i pro dospělé vzdělávací show Ing. Jiřího Horáka na téma ekologie a ochrana ovzduší. Základní ekologické pojmy budou při interaktivním vystoupení a aktivní spolupráci vysvětleny na četných příkladech. Jednotlivá vystoupení jsou připravena pro cca 50 až 60 osob a trvají cca 1,5 hodiny.

Na základě předběžné dohody s řediteli varnsdorfských škol byl program a místa jednotlivých vystoupení stanoven takto:

Středa 13.9.2017 – ZŠ Edisonova  (školní zahrada - „kruh“)

08:00 hod. – vystoupení pro 4. a 5. třídy ZŠ Edisonova
10:00 hod. – vystoupení pro 6. a 7. třídy ZŠ Edisonova
12:00 hod. – vystoupení pro 8. a 9. třídy ZŠ Edisonova
14:30 hod. – vystoupení pro žáky BG Varnsdorf a veřejnost – plynulý blok do 16:30 hod.

Čtvrtek 14.9.2017 – ZŠ Náměstí  (travnatý prostor u školní jídelny)

08:00 hod. – vystoupení pro 4. a 5. třídy ZŠ Náměstí
10:00 hod. – vystoupení pro 5. třídu ZŠ Východní a 5. třídu ZŠ Karlova
12:00 hod. – vystoupení pro 5. a 6. třídy ZŠ Náměstí

Pro představu, co je náplní připravovaného vystoupení Ing. Jiřího Horáka vám zasílám odkaz na jeho internetové stránky http://vec.vsb.cz/smokeman.

V případě dotazů kontaktujte:

K. Poláková – mobil 770 134 581, email: kpolakova@teplarna-varnsdorf.cz
Ing. M. Novotný – mobil 724 224 643, email: mnovotny@teplarna-varnsdorf.cz