Co dělat a kam volat v případě výpadku proudu

Co dělat a kam volat v případě výpadku proudu

23. 5. 2018 - Jiří Sucharda
Společnost ČEZ distribuce, která pro všechny společnosti zajišťuje fungování přenosové soustavy vydala doporučení

co dělat, když dojde k výpadkům dodávek elektrické energie.