Blýská se na lepší časy? Varnsdorfské muzeum by mohl převzít Ústecký kraj

Blýská se na lepší časy? Varnsdorfské muzeum by mohl převzít Ústecký kraj

17. 10. 2017 - +DiS. Tomáš Secký
V úterý 10. října 2017 proběhlo na radnici výjezdní zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči Ústeckého kraje.

Varnsdorf ∙ Varnsdorfské muzeum je pro návštěvníky bohužel uzavřeno již od roku 2009, tedy osm let. V úterý 10. října 2017 proběhlo na radnici výjezdní zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči Ústeckého kraje. Hlavním cílem bylo řešit převod muzea pod křídla Ústeckého kraje, jeho následnou rekonstrukci a znovuotevření.

Z historie muzea

K prvnímu pokusu o založení městského muzea ve Varnsdorfu došlo v roce 1902. Rodící se muzeum získalo jednu místnost v přízemí dnešní základní školy na náměstí Edvarda Beneše. Nejvýznamnějším exponátem byl tehdy sádrový model kvadrigy od sochaře Vincenze Pilze (1816 – 1896), který se ve Varnsdorfu narodil, a později žil a tvořil jako uznávaný sochař v hlavním městě Rakousko-Uherska, ve Vídni. V roce 1913 došlo k přestěhování skromné sbírky do sklepení Vyšší reálné školy ve Střelecké ulici (dnes Biskupské gymnázium). Během první světové války pochopitelně zájem o muzejní činnost ochladl. Až dva roky po jejím skončení, v roce 1920, se ujal předsednictví v muzejním výboru agilní učitel a vlastivědec Ludwig Schlegel, který se pokoušel získat odpovídající prostory pro muzejní sbírku. Po několika marných pokusech se však v roce 1924 vzdal své funkce.

Jako samostatná instituce vzniklo muzeum ve Varnsdorfu v roce 1926. Největší zásluhu na tom měl místní městský knihovník Arthur Herr, který se stal také jeho prvním vedoucím. Muzeum nadále zůstávalo v nevyhovujících prostorech varnsdorfské reálky. Teprve v roce 1939 získalo empírovou manufakturní vilu čp. 415 v Poštovní ulici, jež byla postavena v roce 1834 továrníkem Johannem Lindnerem. V témže roce začal v muzeu jako kustod působit Erwin Pilz, jehož největším zájmem a životní láskou byla archeologie. Díky němu byla muzejní sbírka obohacena o významné exponáty z jihomoravských paleolitických nalezišť. Během druhé světové války probíhala v muzeu přísná inventarizace a příprava nové expozice, jejímž ústředním bodem byly dějiny místní textilní výroby s rekonstrukcí tkalcovské jizby a továrnického rodinného prostředí. Další činnost muzea byla zpomalena rokem 1945. Z práce se na delší dobu vytratila systematičnost a nastalo období postupného chátrání sbírky i expozice.

V roce 1976 se Městské muzeum ve Varnsdorfu stalo pobočkou Oblastního (dříve Okresního) muzea v Děčíně. V letech 2009 a 2010 muselo být muzeum přestěhováno do náhradních prostor v bývalé budově jeslí v ulici Legií 2574, neboť krásná manufakturní Lindnerova vila se vlivem dřevokazných škůdců dostala do havarijního stavu a nebylo možné nadále deponovat sbírku v takto nevyhovujících podmínkách. Z těchto důvodů je v současnosti muzeum pro veřejnost nepřístupné.

Současná situace a probíhající jednání

V současné době je budova muzea osmým rokem uzavřena. Vedení radnice však udělalo důležitý krok k jeho obnově a znovuotevření. Starostovi města Stanislavu Horáčkovi se podařilo sjednat výjezdní zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči Ústeckého kraje, kterého je sám členem. Hlavním bodem jednání byl možný převod vlastnictví, rekonstrukce a následné znovuotevření budovy muzea Ústeckým krajem.

Budova muzea patří městu Varnsdorf. Z důvodu havarijního stavu je ale již zmíněných osm let uzavřena. Plánovaná rekonstrukce vlastními silami by však městskou kasu vyšla zhruba na sto miliónů korun. Další náklady by byly následně spojeny s provozem budovy a zaměstnanci. Takto velké investice si však město nemůže dovolit, právě proto vedení radnice jedná o převodu budovy pod správu Ústeckého kraje. 

Jednání na radnici a následné prohlídky objektu se zúčastnili členové výboru v čele s tajemnicí Karinou Strnadovou, předsedou Jaroslavem Dubským a další. Nechyběli ani zástupci Oblastního muzea v Děčíně a náměstek Ústeckého kraje pro školství, mládež a sport Petr Šmíd z Varnsdorfu, který převod muzea také kvituje a podpoří ho. Z jednání je patrné, že výbor doporučí převod budovy pod správu Ústeckého kraje.

Varnsdorf byl největší vesnicí v Rakousku-Uhersku. Rozvinutý textilní průmysl zásoboval celou říši. Město má historii, která má návštěvníkům co nabídnout, proto je vhodné, aby se tu muzeum zachovalo. Každým rokem je stav budovy horší a horší. Poslední roky se proto snažíme o převod muzea pod správu Ústeckého kraje. Celá situace dostala spád až nyní. Z jednání mám dobrý pocit, uvidíme, jak rozhodně krajské zastupitelstvo,“ říká starosta města Stanislav Horáček.

Krajské zastupitelstvo by o převodu muzea mělo hlasovat na některém z blížících se zasedání. O tom, jak se celá situace bude vyvíjet, vás budeme včas informovat.         

Tomáš Secký