Asistenti prevence kriminality prošli školením první pomoci

Asistenti prevence kriminality prošli školením první pomoci

V rámci projektu „Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu“ působí na území Varnsdorfu asistenti prevence kriminality.

Varnsdorf ▪ Součástí projektu je i jejich průběžné profesní vzdělávání a vzhledem ke skutečnosti, že tito asistenti působí většinu svého času v terénu, bylo do vzdělávání zařazeno také školení První pomoci, které se uskutečnilo 19. prosince 2017.

Odborného vedení se ujala paní Jana Hozáková, která řadu let pracuje na zdravotnické záchranné službě, se svými kolegy ze spolku Pomoc4ALL.

Školení bylo zaměřeno na první pomoc u život ohrožujících a neodkladných stavů. Teoretické části školení byly doplňovány nácviky praktických dovedností i zvládáním modelových situací, kdy se asistenti aktivně zapojovali, jak jsme zachytili na fotografiích. Školení bylo hodnoceno organizátory i školenými jako velmi přínosné.

Ing. Dr. Vlasta Hnilicová