Technopárty v Kunraticích

Technopárty v Kunraticích

2. 8. 2016 - Tomáš Secký, DiS.
Prohlášení starostky města Šluknov k nelegální technopárty.

Ve dnech 29. až 31. července proběhla na pozemku v Kunraticích technopárty. Prohlašuji, že tato akce proběhla bez povolení a bez vědomí Města Šluknov a došlo k porušení a nerespektování Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013, která stanoví podmínky pro pořádání, průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně akcí typu technopárty.

Akce proběhla na soukromých pozemcích p. č. 280/3, 308/2, 304, 303, 324/4 v katastrálním území Kunratice u Šluknova se souhlasem majitelky pozemků. Policie ČR získala informaci o konání této akce v pátek 29.07.2016 na základě upozornění občana z Kunratic a následně byla tato informace poskytnuta i Městu Šluknov. Průběh celé akce byl pod dohledem Policie ČR. Města nemají žádné zákonné oprávnění akci typu technopárty zrušit nebo rozpustit. Požádala jsem o součinnost i Obec s rozšířenou působností Rumburk, která je oprávněná řešit přestupky podle zvláštních zákonů.

Jsem si velmi dobře vědoma negativního dopadu akce technopárty na rušení klidu a dopadů na životní prostředí, proto budou v důsledku porušení Obecně závazné vyhlášky a porušení dalších zákonů vyvozeny důsledky pro organizátora akce.

Velmi mě mrzí, že jsou občané v širokém okolí vystavováni takto nepříjemným projevům technopárty, ale pokud budou soukromí vlastníci pozemků i nadále pronajímat své pozemky k těmto účelům, tak tomu nelze zamezit.

Eva Džumanová, starostka