Prezentace výsledků ročního měření

Prezentace výsledků ročního měření

23. 9. 2008 - Jiří Sucharda
Nově vzniklá společnost Větrné elektrárny Varnsdorf, a.s., se sídlem ve Varnsdorfu zve všechny zájemce na volnou prezentaci záměru výstavby VE ve městě.

Společnost, která byla založena v srpnu 2008 a v září nabyla právní moci, postupně převezme veškeré aktivity se záměrem výstavby větrných elektráren na lokalitě Varnsdorf - Špičák. Její první aktivitou je volná prezentace projektu výstavby větrných elektráren ve dnech 10. října 2008 a 11. října 2008 od 10:00 hod. do 17:00 hod. v prostorách Hrádku. Následně v říjnu chtějí na jednání zastupitelstva města předat novou žádost o souhlas s výstavbou větrných elektráren.

Výsledky ročního měření větrných poměrů a další informace o záměru výstavby větrných elektráren na lokalitě Varnsdorf - Špičák

Je to již rok co společnost M3V Praha, a.s., na louce pod Špičákem instalovala 50m meteorologický stožár na měření větrných poměrů. Naměřené hodnoty potvrdily výhodnost této lokality pro výstavbu dvou větrných elektráren. Ve výšce 50 m a místě měření byla naměřena roční průměrná rychlost 5,35 m/s. Po přepočtu naměřených hodnot na výšku gondoly 98 m a na umístění větrných elektráren je průměrná rychlost v ose rotoru 6,65m/s. Při této průměrné rychlosti větru v ose gondoly vyrobí jedna větrná elektrárna cca 5,4 mil. kWh elektrické energie.

Naměřené hodnoty jsou volně ke stažení na http://m3v.ppc.cz/meteoudaje.php

Pro informaci uvádím některé naměřené hodnoty za období 07/2007 – 09/2008:

Měsíc

prům. teplota

min teplota

max teplota

prům. rychl. větru

Srpen 2007

17,46°C

5,9°C

28,8°C

4,11 m/s

Září

11,82°C

4,2°C

21,9°C

6,05 m/s

Říjen

7,46°C

-2,7°C

20,7°C

4,48 m/s

Listopad

1,41°C

-5,6°C

10,8°C

6,43 m/s

Prosinec

-0,58°C

-7,9°C

10,2°C

5,33 m/s

Leden 2008

1,66°C

-7,1°C

10,2°C

7,57 m/s

Únor

3,36°C

-8,2°C

15,1°C

5,94 m/s

Březen

2,98°C

-4°C

16,5°C

6,78 m/s

Duben

7,32°C

-0,6°C

19,6°C

4,57 m/s

Květen

14,14°C

4,9°C

29,5°C

4,1 m/s

Červen

17,5°C

5,9°C

28,8°C

4,37 m/s

Červenec

17,85°C

9,2°C

31,4°C

4,67 m/s

Srpen

17,32°C

9,7°C

29,5°C

5,02 m/s

Průměr

9,1°C

5,35 m/s

Jaké kroky byly k dnešnímu dni provedeny?

V měsíci srpnu byla založena společnost Větrné elektrárny Varnsdorf, a.s., která má sídlo ve Varnsdorfu. Tato společnost převzala veškeré činnosti spojené s přípravou projektu výstavby větrných elektráren na lokalitě Varnsdorf – Špičák. Do této založené společnosti budou moci kapitálově vstoupit občané Varnsdorfu formou úpisu prioritních akcií.

Dále byly zpracovány studie:
- Hluková studie (Ing. Aleš Jiráska)
- Posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví (Ing. Dana Potůžníková)
- Hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz, hodnocení dosahu a vlivu stroboskopického efektu (RNDr. Petr Obst)
- Posouzení větrných poměrů (Mgr. David Hanslian)

Jaké výhody bude mít umístění společnosti Větrné elektrárny Varnsdorf, a.s. ve Varnsdorfu?


- výroba el. energie nejekologičtějším způsobem
- spotřeba vyrobené energie v místě výroby
- vyrobená energie ve výši 10 mil. kWh za rok ze dvou větrných elektráren pokryje spotřebu 2500 domácností ve Varnsdorfu tj. 10 000 osob
- vyrovnávání ztrát v dodávkách el. energie od ČEZ Distribuce, a.s.
- odvod daně z příjmů v místě firmy, odhadem 35 mil. Kč za 20 let
- odvod daně z mezd v místě firmy, odhadem 5 mil. Kč za 20 let
- zapojení občanů do projektu výstavby větrných elektráren a garantovaný minimální výnos 3 % z vložených prostředků v prvních 10 letech a min 20 % v dalších 10 letech

Jaké další kroky chystáme?

V nejbližší době bude společnost Větrné elektrárny Varnsdorf, a.s., činit následující kroky:
- prezentace záměru výstavby větrných elektráren ve Varnsdorfu a spoluúčasti občanů Varnsdorfu v projektu „První občanská větrná elektrárna v ČR“ (10. 10. 2008 a 11.10.2008 na Hrádku)
- zjištění počtu potenciálních zájemců o úpis prioritních akcií a počtu uzavřených smluv o smlouvě budoucí o úpisu prioritních akcí (září a říjen 2008)
- žádost o souhlas zastupitelstva k výstavbě větrných elektráren (říjen 2008)
- zpracování studie EIA (říjen 2008)
- projektová dokumentace k územnímu řízení (listopad 2008)
- projektová dokumentace ke stavebnímu řízení (prosinec 2008)
- úpis a vydání prioritních akcií po vydání stavebního povolení (2009)

Pokud budete mít zájem o bližší informace, můžete přijít v pátek 10.10.2008 nebo v sobotu 11.10.2008 od 10 do 17 hodin na Hrádek na volnou prezentaci projektu výstavby větrných elektráren ve Varnsdorfu, kde se budete mít možnost seznámit s celým projektem. Další informace jsou k dispozici na http://m3v.ppc.cz/

Ing. Miroslav Černý, předseda představenstva Větrné elektrárny Varnsdorf, a.s.

Větrná energie je ze 100 procent naše, ze 100 procent obnovitelná a ze 100 procent čistá

Pozvánku na volnou prezentaci větrných elektráren na Hrádku ve formátu *.doc najdete ZDE

Pozvánku na volnou prezentaci větrných elektráren na Hrádku ve formátu *.pdf najdete ZDE

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
Autor Předmět Datum
fabio
Podíl "zelené" energie
23. 9. 2008 10:26
Evžen
Re: Podíl "zelené" energie
23. 9. 2008 12:40
ondra louka
dotaz
23. 9. 2008 10:34
Jiří Sucharda
Re: dotaz
23. 9. 2008 10:50
Rosťa
Re: dotaz
23. 9. 2008 12:13
Ing. Vladimír Bartoň
K panu Černému
23. 9. 2008 22:15
Čížek
Re: K panu Černému
24. 9. 2008 8:35
Miroslav Černý
Re: K panu Černému
24. 9. 2008 9:42
Ing. Vladimír Bartoň
Re: K panu Černému
24. 9. 2008 23:06
Evžen
Re: K panu Černému
25. 9. 2008 23:51
Miroslav Černý
Návratnost VE
27. 9. 2008 13:48
Miroslav Černý
Re: Návratnost VE
27. 9. 2008 14:01
Evžen
Re: K panu Černému
25. 9. 2008 23:41
Tom
Větrné elektrárny
24. 9. 2008 10:08
Jirka
Bez nadpisu
24. 9. 2008 10:19
Miroslav Černý
Re: Bez nadpisu
24. 9. 2008 10:49
Zdenka
Bez nadpisu
24. 9. 2008 12:18
Kučera
Panu Černému je naše město zřejmě ukradené!
24. 9. 2008 12:35
Miroslav Černý
Re: Panu Černému je naše město zřejmě ukradené!
24. 9. 2008 13:00
ondra louka
Re: Panu Černému je naše město zřejmě ukradené!
24. 9. 2008 14:48
Honza
Re: Panu Černému je naše město zřejmě ukradené!
24. 9. 2008 15:09
Miroslav Černý
Re: Panu Černému je naše město zřejmě ukradené!
24. 9. 2008 13:04
Varnsdorfák
Re: Panu Černému je naše město zřejmě ukradené!
24. 9. 2008 13:31
Miroslav Černý
Re: Panu Černému je naše město zřejmě ukradené!
24. 9. 2008 13:48
Pavel Vodička mladší-Varnsdorfák
Re:
24. 9. 2008 16:11
Petr H. nikoliv Heinrich
Re: Panu Černému je naše město zřejmě ukradené!
24. 9. 2008 13:50
Pavel Vodička mladší-Varnsdorfák
práce pro město
24. 9. 2008 15:58
Evžen
Re: Panu Černému je naše město zřejmě ukradené!
26. 9. 2008 0:00
Honza
Re: Panu Černému je naše město zřejmě ukradené!
26. 9. 2008 11:52
Kučera
Re: Panu Černému je naše město zřejmě ukradené!
29. 9. 2008 15:33
Evžen
Re: Panu Černému je naše město zřejmě ukradené!
30. 9. 2008 17:19
Kučera
Re: Panu Černému je naše město zřejmě ukradené!
30. 9. 2008 17:55
zdenek stepanek
Re: Panu Černému je naše město zřejmě ukradené!
26. 9. 2008 13:16
romanburic
Bez nadpisu
24. 9. 2008 16:24
Jiří Sucharda
Re: Bez nadpisu
25. 9. 2008 9:11
Jirka
Re: Bez nadpisu
25. 9. 2008 10:14
Jiří Sucharda
Re: Bez nadpisu
25. 9. 2008 11:33
Jirka
Re: Bez nadpisu
25. 9. 2008 12:37
Honza
Re: Bez nadpisu
25. 9. 2008 12:42
Jiří Sucharda
Re: Bez nadpisu
25. 9. 2008 12:51
Pavel Vodička ml.
Re: Bez nadpisu
25. 9. 2008 14:30
Jiří Sucharda
Re: Bez nadpisu
25. 9. 2008 15:11
Jan Přerovský
Re: Bez nadpisu
25. 9. 2008 22:06
Honza
Re: Bez nadpisu
26. 9. 2008 11:42
Pavel Vodička ml.
větrné elektrárny
26. 9. 2008 10:03
Jiří Sucharda
Re: větrné elektrárny
26. 9. 2008 10:24
Pavel Vodička ml.
Re: větrné elektrárny
26. 9. 2008 11:04
Jiří Sucharda
Re: větrné elektrárny
26. 9. 2008 11:18
Pavel Vodička ml.
Re: větrné elektrárny
26. 9. 2008 12:05
fabio
referendum
27. 9. 2008 21:51
Miroslav Černý
Re: referendum
27. 9. 2008 23:02
Kučera
Re: referendum
28. 9. 2008 14:19
Miroslav Černý
Re: referendum
28. 9. 2008 14:31
Jiří Sucharda
Re: referendum
28. 9. 2008 9:30
m.
Re: referendum
28. 9. 2008 11:34
fabio
Re: referendum
28. 9. 2008 21:55
Evžen
Re: referendum
30. 9. 2008 17:23
Vypsat vše