Od února s novými jízdními řády

Od února s novými jízdními řády

18. 1. 2007 - Jan Louka, DiS.
Město Chřibská hostilo 12. ledna starosty a místostarosty měst a obcí Šluknovského výběžku, kteří se setkali při dalším jednání Sdružení pro rozvoj Šluknovska.

Hlavními body jejich jednání byla příprava rozpočtu SPRŠ na rok 2007, úprava stanov související se změnou výši příspěvku jednotlivých měst a obcí (Varnsdorf by měl po schválení zastupitelstvem nově přispívat 2,70 Kč na jednoho obyvatele).
O činnosti Místní akční skupiny informoval starosta Vilémova Hynek Raichart, který oznámil, že s existencí nových pravidel mohou do MASky vstoupit nově i území nad 10 tisíc obyvatel, což by mohlo umožnit získání dotačních titulů i pro podnikatele zapojené do MASky ve Varnsdorfu i Rumburku. Vilémovský starosta proto vyzývá podnikatele o zapojení do MASky, více informací si můžete vyžádat na adrese ouvilemov@volny.cz.
Čestným hostem byl i europoslanec Ing. Kohlíček, který nabízel zástupcům měst a obcí pomoc při prosazování projektů a komunikací s úředníky právě v Bruselu.
O plánovaném 20. ročníku světového poháru Tour de Feminin pohovořil ředitel závodu Ing. Vícha jako o nadkrásnolipském ročníku pod záštitou hejtmana Ing. Jiřího Šulce s velkou show a s celou řadou politiků. Zástupci SPRŠ následně schválili finanční pomoc na tuto akci, o pomoc při hladké organizaci se hlásil i senátor Josef Zoser.
Nejočekávanějšími hosty jednání byli zástupci Krajského úřadu a a.s. ČSAD Semily, kteří informovali o aktuálním stavu autobusové dopravy ve výběžku. Rostislav Bošek jako spolutvůrce nového systému jízdních řádů platných od 1. února tohoto roku žádal o případnou shovívavost po spuštění systému, který se bude neustále vylepšovat dle potřeb cestujících. S definitivní platností tedy ve výběžku bude autobusovou dopravu zajišťovat firma ČSAD Semily vlastnící 240 vozidel s průměrným stářím osmi let. „ A do výběžku firma letos nakoupí 7 nových autobusů“, uvedl mandatář Rostislav Bošek a na otázku starostů, jak je to tedy s licencemi vysvětlil: „Jízdní řády a licence skončené k 31. 12. 2006 byly zatím prodlouženy a v současné době se nové udělují.“ V současné době je sídlo semilské firmy ve varnsdofské firmě Noprosu a do budoucna se řeší převzetí prostor po DPÚK ve Varnsdorfu. Informační kancelář na náměstí bude s 1. únorem již předána. Čipové karty mají semilští své, čipové karty DPÚK však fungovat nebudou, přesto semilská firma bude jednat o převzetí systému s finančním vyrovnání. Věnována byla i pozornost řešení problematiky změny autobusové stanice v Jiřetíně pod Jedlovou související i s letošní výstavbou kruhového objezdu na Mejtě. I této problematice byla přislíbena zelená. Robert Šatník vysvětlil, že v současném novém systému jsou to právě města a obce, které odůvodňují efektivitu spojů a kraj následně zařídí dohodu s dopravcem. „Hlavní je, že neexistuje trojice obec, kraj a dopravce, ale jen obec a kraj“, zdůraznil Robert Šatník jako podstatnou pozitivní změnu.
Závěrečnou informaci z Euroregionu Nisa o částce 1,4 mil EUR nacházející ve fondu malých projektů a o systému předávání žádostí na evropské fondy předal tajemník Euroregionu Nisa Ing. Jaroslav Zámečník.
rm

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.