Na Studánce byl umístěn náhrobní kámen Winfrieda Pilze

Na Studánce byl umístěn náhrobní kámen Winfrieda Pilze

4. 7. 2020 - Jiří Sucharda
U příležitosti 80. výročí narození byl na studáneckém hřbitově umístěn jeho náhrobní kámen.

Winfried Pilz se narodil 4. července roku 1940 ve Varnsdorfu. Po vystudování působil jako římskokatolický kněz, pastýř, kazatel, zpěvák a autor písní s náboženskou tématikou s velkou vyzařovací schopností.

Od roku 1966 sloužil jako kněz kolínské arcidiecéze. Téměř 18 let byl rektorem vzdělávacího střediska Haus Altenberg v Altenbergu u Kolína nad Rýnem a zároveň zastával funkci arcidiecézního pastora pro mládež. Později působil jako referent mládežnického střediska v Düsseldorfu. V Altenbergu, kde se nacházel mezi lety 1133 a 1806 cisterciácký klášter, navázal v 70. a 80. letech 20. století na motto „Ora et labora“ a položil zde základy k akcím určeným pro práci s mládeží, které se nazývají „Ora-et-labora-Wochen“. V letech 1990–2000 sloužil jako farář v Kaarstu.

Od roku 2000 do 2010 působil jako prezident misijní organizace „Die Sternsinger“ a řídil tak tříkrálové sbírky v celém Německu. Roku 2007 byl zvolen prezidentem německé misijní rady „Deutscher Katholischer Missionsrat“. V letech 2010 až 2012 pobýval v Praze jako zahraniční pastorační pracovník. Roku 2012 odešel do penze a usídlil se v saském Leutersdorfu, jenž hraničí s jeho rodným městem Varnsdorfem. Příležitostně sloužil mše svaté a pořádal kulturní akce v kostele svatého Františka z Assisi na Studánce a okolí. Zemřel 23. února 2019 ve večerních hodinách v Maltézské nemocnici sv. Karla v Görlitz. Poslední rozloučení proběhlo 9. března 2019 v leutersdorfském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Následně byl pohřben na hřbitově na Studánce poblíž Varnsdorfu.V pondělí 29. června dopoledne započaly práce na finální podobě jeho hrobu. Sám Msgr. Pilz si na svůj hrob přál polní květiny. Ztvárnění podoby jeho náhrobního kamene se na žádost spolku z Altenbergu ujala sochařka Elisabeth Perger, jejíž muž kdysi s Msgr. Pilzem studoval. Při hledání symbolu a podoby náhrobního kamene vycházela především z vlastní osobní známosti a z, v pozůstalosti nalezeného, rukopisu s názvem „Ein Wanderer“ (Poutník):

Poutník spatří svůj cíl,
chýši pro odpočinek v noci.
Potulný zpěvák odkládá loutnu a mlčí.
Hříšný člověk klepe a žádá o přijetí a milosrdenství.
To jsem já. To jsem byl já.
Kdo budu? Prach a popel určitě.
A protože tomu tak má být,
prosím vás: ……….
(Překlad Jiří Podlešák)

Vlastní náhrobní kámen s nezdobeným jménem a daty narození, kněžského svěcení a úmrtí, má reliéf jako zátiší. Je pojat jako malá kompozice s výrazem ticha, útěchy, proměny, odevzdanosti a odpočinku před nocí. Prostřený stolek na okraji cesty při odpočinku, tak jak to Winfried Pilz měl rád. Odložená kytara, kousek chleba, kalich, pero básníka a prázdný list…. Spirála hudebního nástroje jako symbol bytí a pomíjivosti. Na levé vrchní straně je zářez pro volně opřenou dřevěnou poutnickou hůl, která je součástí hrobového místa.Jako materiál byl zvolen šedozelený, neleštěný monolit (Anröchter Grünstein nebo Anröchter Dolomit), který v přírodě velmi dobře harmonizuje s osazením květin. Celé hrobové místo bude ještě v nejbližší době doplněné o kamenné orámování a následně bude oseté dle přání pozůstalého polními květinami.Poděkování za realizaci hrobového místa patří Ladislavu Polákovi, kameníkovi, který připravil základ pro náhrobní kámen, hasičům z Varnsdorfu, kteří náhrobní kámen pomocí hydraulické ruky umístili na své místo, Petru Gabrielovi za přeložení kamene z dodávky na hasičský speciál a především panu Jiřímu Podlešákovi za zkoordinování celého projektu, německé překlady a podklady pro článek.
JS