Motoristé, pozor na pěší zóny v Německu!

Motoristé, pozor na pěší zóny v Německu!

27. 5. 2013 - Jan Louka, DiS.
U sousedů hrozí pokuta při překročení rychlosti v pěší zóně 8 km/hod.

Zástupci německé policie chtějí informovat občany Šluknovského výběžku, především obyvatele Rumburku a Varnsdorfu, kteří využívají k cestě do sousedního státu a na naše území tamní pěší zóny, aby při svých cestách dodržovali rychlostní omezení.
Především se to týká průjezdu přes Seifhennersdorf. Obyvatelé Šluknovského výběžku si často zkracují cestu přes toto město na německém území a přitom nerespektují rychlostní omezení, platná na tamních pěších zónách. Řidiči by měli zvolit rychlost odpovídající 8 km/hod. V případě překročení rychlosti lze očekávat postih ze strany německých policistů. Současně chtějí české občany informovat, že v nadcházejícím čase na zmiňovaných pěších zónách bude z jejich strany docházet k častým kontrolám dodržování pravidel silničního provozu.

nprap. Petra Trypesová
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje