Město Dolní Poustevna vyhlašuje výběrové řízení

Město Dolní Poustevna vyhlašuje výběrové řízení

16. 6. 2015 - Tomáš Secký, DiS.
Město Dolní Poustevna vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent - projektový manažer k mezinárodnímu projektu v rámci přeshraniční spolupráce hasičů.

Město Dolní Poustevna vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

Referent - projektový manažer k mezinárodnímu projektu v rámci přeshraniční spolupráce hasičů

Druh pracovní činnosti:

komplexní příprava, realizace a administrativa projektu v souladu s pracovní náplní, smlouvou a požadavky Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (SN-CZ 2014-2020) na dobu určitou s místem výkonu práce při Městském úřadě v Dolní Poustevně.

Požadavky:

 • středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
 • praxe minimálně 5 let
 • dobrá znalost práce na PC
 • dobré organizační, řídící a komunikativní schopnosti
 • flexibilita, samostatnost a zodpovědnost
 • znalost německého jazyka na bezproblémové komunikativní úrovni
 • zkušenosti a praxe s vedením dotačním projektů
 • trestní bezúhonnost

Výhodou:

 • zkušenosti a praxe s vedením projektů z Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2007 - 2013
 • řidičský průkaz skupiny B

Informace o funkci:

 • práce na základě dohody o pracovní činnosti (max. 20 hod/týden) na dobu určitou od srpna 2015 do prosince 2018
 • platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb. a zákoníkem práce, v platném znění
 • pracovní náplň na vyžádání zp@dolnipoustevna.cz

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo op nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis

K přihlášce uchazeč připojí:

 • strukturovaný životopis
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici

Termín nástupu:

srpen 2015

Vyhlašovatel si vyhrazuje zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - PROJEKTOVÝ MANAŽER - NEOTVÍRAT" doručte do podatelny MěÚ Dolní Poustevna nejpozději do 15. 07. 2015 na adresu:

Městský úřad Dolní Poustevna
Vilémovská 77
407 82 Dolní Poustevna

Kontaktní osoba: Iveta Malá, tel.č.: 412 397 136, e-mail: zp@dolnipoustevna.cz