Jak to vidíte Vy, jsme se zeptali?

Jak to vidíte Vy, jsme se zeptali?

31. 3. 2007 - Jan Louka, DiS.
Pro objektivní zhodnocení situace jsme požádali o vyjádření bývalého primáře gynekologicko - porodnického oddělení ve Varnsdorfu MUDr. Ivana Suchardu, který v současné době s Lužickou nemocnicí úzce spolupracuje.

  1. V rámci šluknovského výběžku se jedná o cca 450 porodů za rok, což je 1,5 porodu denně, není možné pro obor porodnictví (bez gynekologie) zachovat nějaké pracoviště ve výběžku, bylo by možné toto pracoviště obnovit například v naší nemocnici ve Varnsdorfu za podmínky získání smlouvy s pojišťovnou? Jedná se nyní o technické a organizační zázemí.

Zásadní problém je bohužel v personálu, technické zázemí je rumburské nemocnici dostatečné – pro zajištění bezpečeného chodu JEN porodnice jsou nezbytní minimálně dva kvalifikovaní lékaři (s pomocí externistů na služby) se zázemím operačního sálu, anesteziologa a možností krevních náhražek. Bez tohoto zajištění je řádná porodnice dnes již neakceptovatelná, protože neposkytuje standardní míru bezpečnosti plodu i matce.

  1. Je ve výběžku dostatek kvalifikovaného zdravotnického personálu schopný zajistit chod porodnického oddělení?

Ve výběžku je dostatek kvalifikovaného středního zdravotnického personálu (sester, porodních asistentek i novorozeneckých sester) pro zajištění chodu porodnice, ale nejsou zde lékaři, ochotní na takovém oddělení soustavně pracovat. Viz výše.

  1. Jak se projeví výpadek gynekologicko -porodnického oddělení ve šluknovském výběžku? Může dojít k ohrožení zdraví rodiček (objektivně), kolik porodů (statisticky) je na poslední chvíli?

Nikdo není dnes schopen kvalifikovaně posoudit celý dopad zrušení oddělení; překotné porody (podle definice = porod proběhne do hodiny od jeho počátku) se vyskytují, do roka jich je několik (řádově jednotky), k některým dojde doma, některé v sanitce, větší část se zatím dovezla do Rumburku, kde promptně porodily. Lze očekávat, že při převozu rodiček do Děčíně nebo České Lípy se jich více z těch „dovezených na poslední chvíli“ přesune do kategorie „porod mimo ústav“, ale číslo se netroufnu odhadovat – 5, možná 6 ročně?
Očekávat se dá zvýšený nárok na služby RZP, protože rodiny, které svou rodičku dnes dovezou do Rumburku, se budou jednak častěji bát cesty, jednak budou možná chtít i ušetřit. Mělo by to tedy vést k posílení služby ZZS, protože při těchto převozech nemůže zůstat výběžek nepokrytý.

  1. Nyní pouze hypoteticky – předpokládáte, že by tato situace nastala i za předpokladu, že by gynekologicko - porodnické oddělení bylo zůstalo v naší nemocnici, nebo se jedná o manažerské pochybení?

Velmi těžká otázka i hypoteticky: personální obsazení nemocnice ve Varnsdorfu bylo slabé již v době jejího uzavření a nemohu odhadnout, zda by se bylo podařilo tady stabilizovat další nové lékaře. Navíc by se cílem útoku jistě stala nepřítomnost anesteziologa a transfuzního skladu v místě porodnice. Spoléhání se na celé dojíždějící týmy se ovšem ukázalo jako poněkud riskantní – hromadné výpovědi se opakují již třetím rokem.
Chybou nejspíše bylo to, že po otevření nového oddělení nebyla žádná viditelná snaha navázat spojení českolipského týmu s místními lékaři – ti se tak nijak nepodíleli na činnosti oddělení, někteří ho bojkotovali stejně, jako lékaři a vedení rumburské nemocnice bojkotovalo varnsdorfský personál.
Manažerským pochybením byla asi kolizní akce bývalého vedení před rokem, kdy byl jednou částí vedení angažován nový adept na primáře (dr. Šedivý z Děčína, schopný a nadějný odborník, který by MOŽNÁ dokázal personál stabilizovat), zatímco druhá část vedení podržela ve funkci místního adepta (dr. Mairich), který krátce na to, co získal oprávnění k výkonu funkce primáře, odešel.
Nemohu ale říci s jistotou, že by to určitě dopadlo jinak. Jsem přesvědčen, že SOUČASNÉ vedení už jen sklízelo plody toho, co se zaselo v minulých letech.

Děkujeme za Vaše odpovědi

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
Autor Předmět Datum
I
Díky
31. 3. 2007 20:58
občan
zajištění akutní zdravotní péče
2. 4. 2007 10:41
Jiří Sucharda
Re: zajištění akutní zdravotní péče
2. 4. 2007 15:22
fabio
Schengen
2. 4. 2007 16:25
Jiří Sucharda
Re: Schengen
2. 4. 2007 20:58
občan
Re: zajištění akutní zdravotní péče
2. 4. 2007 20:59
Jiří Sucharda
Re: zajištění akutní zdravotní péče
2. 4. 2007 21:21
Lukáš Kohout
Re: zajištění akutní zdravotní péče
2. 4. 2007 22:05
Jiří Sucharda
Re: zajištění akutní zdravotní péče
2. 4. 2007 22:16
Lukáš Kohout
Re: zajištění akutní zdravotní péče
2. 4. 2007 22:37
občan
Re: zajištění akutní zdravotní péče
3. 4. 2007 18:21
Vypsat vše