Hejtman navštívil Sdružení pro rozvoj Šluknovska

Hejtman navštívil Sdružení pro rozvoj Šluknovska

13. 3. 2014 - Jan Louka, DiS.
Minulý týden se konalo jedno z pravidelných jednání všech starostů ze Šluknovského výběžku.

Přizván byl také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Do penzionu Jana v Horním Podluží, kde se schůzka 7. března konala, ho doprovodili krajský radní Ladislav Drlý, zástupkyně ředitele krajského úřadu Monika Zeman a Karel Giampaoli z odboru sociálních věcí. Starostové s hejtmanem prodiskutovali pět tematických okruhů: vysoká nezaměstnanost v regionu, regionální rozvoj, veřejnou dopravu, odpadové hospodářství a  energetické zajištění.
Ke snížení nezaměstnanosti podle hejtmana přispěje spolupráce kraje s dalšími institucemi (Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, Univerzita J. E. Purkyně, Úřad práce ČR) v rámci Paktu zaměstnanosti, a dále několik projektů podporujících nová pracovní místa. Obce na Šluknovsku by přivítaly větší investice pro regionální rozvoj, a to nejen do cestovního ruchu, protože ten sám o  sobě náš region neuživí. Apelují na kraj, aby neredukoval dosavadní systém dopravní obslužnosti. K problematice likvidování odpadů vidí hejtman budoucnost ve spalovnách. Co se týče překladiště odpadu ve Varnsdorfu, Monika Zeman potvrdila, že krajský úřad neobdržel žádnou žádost o povolení.
Ředitel odboru Integrované řízení kvality a.s. ČEZ Jiří Koutecký starosty informoval o přípravě nového vedení 110 kV na  Šluknovsko. K jednáním, která budou ještě probíhat, byli za region Šluknovska delegováni starostové Dolního Podluží, Varnsdorfu, Lipové a  Jiřetína p. J.

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.