Co je to vlastně ten Schengen?

Co je to vlastně ten Schengen?

14. 11. 2007 - Jiří Sucharda
Dne 14. června 1985 uzavřely vlády Belgie, Nizozemí, Lucemburska, Francie a Německa v lucemburském městě Schengen mezivládní "Dohodu o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích", známou jako Schengenská dohoda. Cílem této dohody bylo vytvoření zóny volného pohybu osob a zboží bez kontrol na společných hranicích (tzv. vnitřních hranicích). Dohoda obsahovala víceméně deklaratorní ustanovení.

K provedení této základní dohody byla sjednána dne 19. června 1990 "Schengenská prováděcí úmluva", která Schengenskou dohodu rozvádí a obsahuje ustanovení zajišťující konkrétní opatření, jež mají doprovázet volný pohyb po společném prostoru v praxi. Z dnešního pohledu představuje především tato úmluva základní dokument schengenské spolupráce.
V současné době jsou do schengenské spolupráce zapojeny všechny státy evropské "patnáctky" s výjimkou Velké Británie a Irska, které se podílejí pouze na některých částech této spolupráce. Součástí schengenského prostoru jsou na základě dohody o přidružení i "nečlenské" země EU Norsko a Island. Na schengenské spolupráci se tedy v současné době podílí 15 států.
V říjnu 2004 byla uzavřena asociační dohoda o provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis se Švýcarskem, jehož obyvatelstvo schválilo zájem přistoupit k schengenské spolupráci v národním referendu dne 5. června 2005. S ohledem na těsné vazby se Švýcarskem byla zahájena jednání o přistoupení k Schengenu také s Lichtenštejnskem.
ČR by dle současných předpokladů měla zrušit kontroly na svých pozemních hranicích na Silvestra roku 2007 a nejpozději do konce března 2008 na mezinárodních letištích.

Desatero základních změn po vstupu do Schengenu:

1. Překračování vnitřních schengenských hranic bez kontrol a to kdekoliv a kdykoliv.
2. Vnější hranice České republiky zůstanou pouze na 5 mezinárodních letištích, kontroly však budou probíhat jen na letech mimo schengenský prostor.
3. Volný pohyb po území Schengenu s platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem pro občany EU a případně vízem pro občany třetích zemí.
4. Zvýšená kontrola cizinců ze třetích zemí na vnějších hranicích.
5. Jednotná pravidla pro vydávání víz a vzájemné konzultace schengenských států při rozhodování o udělení víz.
6. Zavedení vydávání Jednotného schengenského víza a Dlouhodobého víza smluvních států. V současnosti vydávaná krátkodobá víza (letištní vízum, průjezdní vízum nebo vízum k pobytu do 90 dnů) a dlouhodobá víza budou za stejných podmínek udělována i nadále a nadále také budou platit pouze pro pobyt na území ČR.
7. Plné zapojení do schengenské spolupráce a aktivní účast na zajišťování bezpečnosti společného prostoru přinese zefektivnění boje s nelegální migrací a přeshraniční trestnou činností.
8. V případě ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti státu budou dočasně zavedeny kontroly na hranicích.
9. V rámci reorganizace služby cizinecké a pohraniční policie vzniknou nové základní organizační články služby cizinecké policie označované jako inspektoráty cizinecké policie. Na ně přejde agenda z oddělení cizinecké policie a referátů cizinecké a pohraniční policie.
10. Boj s nelegální migrací bude soustředěn zejména na vlastní území ČR, kde budou posílena opatření v oblasti pátrání, kontroly, dohledu a navracení cizinců.

Zdroj: MVČR

A já jen dodávám, že v rámci vstupu České republiky do Schengenského prostoru se ve městě Varnsdorf definitivně otevřou veškeré komunikace do SRN, tedy hraniční přechod na Žitavské pro provoz osobních vozidel do 3,5 t a hraniční turistická stezka na ulici Pohraniční stráže.

Turistická stezka na Žitavské byla otevřena v roce 2006

Na ulici Pohraniční stráže je brána zatím zavřená doplněná retardéry.

StS, JS

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.