Varnsdorf pojedenácté slavnostně rozsvítil vánoční strom

Varnsdorf pojedenácté slavnostně rozsvítil vánoční strom

3. 12. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Rozsvícení vánočního stromu ve Varnsdorfu prošlo za řadu let mnoha změnami. Začínalo se na Národní ulici u bývalého hotelu Praha, poté se akce přesunula k Městskému centru kultury a vzdělávání a letos byl poprvé advent zahájen na náměstí E. Beneše.

Lidé si mohli projít adventní trhy, nakoupit jmelí, popít svařené víno či něco ostřejšího. To vše za rytmu žákovského orchestru Žakor, dětského folklórního souboru Dykytka, kapely Zuzana Lapčíková Band, pěveckého sboru Bambule a Worship Bandu Varnsdorf. Tradičně byla pořádána Ježíškova poštovna, kde mohli malí účastníci poslat svá přání Ježíškovi, slet andělů a dílničky pro děti.

„Advent je nesmírně krásný čas a já bych si přál, abychom ho prožili ve světle. Proto rozsvěcujeme svíčky na adventním věnci a světla v našich domovech. Přál bych si, aby se také rozhořelo světlo v našich srdcích, protože nám ukazuje směr. Mějte milí varnsdorfští přátelé krásný požehnaný advent,“ promluvil k občanům místostarosta Roland Solloch. Starosta města Stanislav Horáček se k přání připojil a s více jak tisícovkou přihlížejících odpočítal rozsvícení vánočního stromu. „Je to strom ekologický, nekáceli jsme ho. Je trošku menší, ale on nám časem vyroste. Abychom dohonili tu jeho „nedokonalou“ výšku, tak máme stromy dva,“ řekl. Jedná se tedy o ten, který jsme slavnostně rozsvítili v prostorách nového autobusového nádraží a stávající v parku u Městského centra kultury a vzdělávání.

Velký dík patří všem organizátorům a účinkujícím, kteří se na akci podíleli a vytvořili tak krásný vstup do doby adventní.

Barbora Hájková

Fotogalerie