Soutěž mladých záchranářů

Soutěž mladých záchranářů

6. 6. 2014 - Jan Louka, DiS.
Okresní kolo soutěže se konalo 3. června 2014 u sportovní haly ve Varnsdorfu

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje územní odbor Děčín a krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje pořádal ve spolupráci s Krajským a okresním sdružením hasičů Čech, Moravy a  Slezska, Sportovním klubem hasičů Ústeckého kraje, městy Rumburk a  Varnsdorf, Policií ČR KŘP Ústeckého kraje - územní odbor Děčín a  Zdravotnickou záchrannou službou - oblastní středisko Děčín dne 3.6.2014 IV. ročník soutěže „Mladý záchranář – dokaž, že umíš – o putovní pohár ředitele HZS ÚK, územního odboru Děčín “. Soutěž byla určena pro žáky II. stupně základních škol. Družstva byla čtyřčlenná ve složení 2  chlapci + 2 dívky.
Soutěž měla prověřit znalost žáků z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, bezpečnostně dopravní tématiky, fyzickou zdatnost, prohloubit znalosti a dovednosti ze záchranářské problematiky a ochrany člověka při mimořádných událostech.
Pro soutěžící bylo připraveno 11 soutěžních stanovišť: Všeobecné znalosti - Otázky z dopravní tématiky BESIP - Střelba ze vzduchovky - První pomoc - Obsah evakuačního zavazadla a prostředky individuální ochrany - Činnost při mimořádné udáosti - Požární útok na terč - Vázání uzlů, hod záchranným lanem na cíl - Znalost hasebních látek a prostředků, přenosných hasících přístrojů - Ohlášení požáru - Požární prevence.

Do soutěže se přihlásilo 11 základních škol. Varnsdorf reprezentovaly ZŠ nám. E. Beneše a ZŠ Edisonova. Na prvním místě se umístilo družstvo ze  ZŠ Velký Šenov, Mírové nám. 440 ve složení Tereza Vítová, Adéla Přibylová, Vojta Beneš a Petr Žídek. Tato škola obhájila putovní pohár již potřetí. Druhá byla ZŠ a MŠ Benešov n. Pl., Opletalova 699 a na  třetím místě skončila Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469.
První dvě výherní družstva budou pozvána k účasti na krajské kolo, které se uskuteční dne 18. 6. 2014 na hradě Doubravka v Teplicích.

por. Bc. Růžena Dudková
komisař-ochrana a příprava obyvatelstva
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
HZS Ústeckého kraje územní odbor Děčín

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.