Slavnostní otevření piana rozeznělo centrum města

Slavnostní otevření piana rozeznělo centrum města

5. 9. 2017 - Tomáš Secký, DiS.
Projekt Piano na ulici je obrovský fenomén, který pohltil a nadchl nejen několik desítek českých, ale i stovky a tisíce zahraničních měst.

Piana jsou často umisťována na náměstích, nádražích či v podloubí historických budov. V pondělí 4. září se do projektu zapojil také Varnsdorf.

Piano je umístěno v prostoru u věžičky, kde se mimo jiné v průběhu roku koná řada městských akcí. Hlavou celé akce je Petr Breburda z městského úřadu, kterého projekt zaujal. „Dobrá myšlenka, která má své kouzlo. Sám si občas zahraji, proto jsem se rozhodl jít s návrhem za vedením města. U věžičky denně projde mnoho lidí a věřím, že se zde najde spousta lidí, kteří hudbou potěší své okolí,“ popisuje.

Vše začalo tužkou a papírem, na kterém vznikl první návrh dřevěné uzamykatelné skříně, ve které je piano přes noc uzamčeno. Díky ní je hudební nástroj chráněn před vandaly, ale také před povětrnostními vlivy. „Samotná výroba skříně nám zabrala necelé tři dny, včetně nátěrů a montáže. Chtěli jsme, aby vzhledem zapadla do prostoru,“ líčí Tomáš Secký. Iniciátoři chtěli do akce zapojit širokou veřejnost. Výzva mezi vás, občany, a čtenáře Hlasu severu zabrala. Darovali jste dvě piana, ze kterých jsme nakonec vybrali piano manželů Léblových, kterým tímto děkujeme. Následovaly dva dny ladění, drobných oprav a mohlo se připravit slavnostní otevření.

To bylo naplánováno na první školní den s dvoufázovým programem. Dopolední blok byl věnován rodičům s dětmi, pro které si organizátoři přichystali sladké překvapení, vychlazenou limonádu, ale také školní potřebu ve formě pravítka. Úvodní slovo si vzal místostarosta města Roland Solloch, který nejen že přivítal všechny přítomné, ale také slavnostně piano otevřel. Hodinu trvajícímu vystoupení několika hudebníků přihlíželo zhruba tři desítky dětí, rodiče a kolemjdoucí, kteří se již těšili na odpolední program.

Ten byl naplánován na 17 hodinu a začal na minutu přesně. „Rád bych poděkoval všem, kteří se do projektu zapojili, vložili do něj svůj čas a úsilí. Věřím, že piano najde své uplatnění,“ zněla slova z úst tajemníka městského úřadu Radka Kříže. Následovalo předání slova a klíče starostovi města Stanislavu Horáčkovi, který slavnostně otevřel piano podruhé. K večernímu poslechu zahrálo během půl druhé hodiny celkem šest umělců. Šest desítek lidí mezi tím vychutnávalo dva druhy vína, sýry a uzeniny, které organizátoři pro příchozí připravili zdarma ve spolupráci s partnery akce. „Děkuji za příjemné letní odpoledne,“ směřoval spokojený posluchač k organizátorům.

„Jsem nadšen, kolik se nás sešlo. Ukázalo se, že lidé mají o podobný styl akcí zájem. Rozhodně to nebyla první ani poslední akce, kterou jsme tady s pianem připravili,“ doplňuje na závěr starosta města. Poděkování patří společnosti CZECH PAN s.r.o. za materiál na výrobu skříně, Cukrárně Sluníčko za sladké dobroty pro děti, Varnsdorfským uzeninám za klobásy a v neposlední řadě Pijánofce za vynikající víno. Děkujeme všem zúčastněným.

Tomáš Secký