O tom, jak se tu žilo...

O tom, jak se tu žilo...

4. 12. 2009 - Jan Louka, DiS.
Jak se žilo ve Varnsdorfu před desetiletími? Jaké vzpomínky má nejstarší generace obyvatel na naše město z dob svého mládí? Jsou ochotni se o ně podělit s dnešními mladými? A může to dnešní mladé zajímat? Je vůbec taková mezigenerační rozprávka možná?

Na výše položené otázky odpovídá projekt občanské společnosti Na Křižovatce, do kterého byli vtaženi místní senioři a studenti varnsdorfského gymnázia. Za 16 měsíců (březen 2008 až červen 2009) to byly desítky zajímavých setkání, besed, diskusí, zájezdů. Část aktivit přesahovala za hranice – k německým seniorům do Drážďan.
Ze všech těchto aktivit bylo shromážděno nemálo materiálu - nahrávek, zápisků, fotografií..., jejichž zpracování se ujali právě gymnazisté. Výsledkem je poměrně obsáhlá brožura, která nese název celého projektu: „A tady sedával na zápraží...“
Pro špenát do Podluží, Kocour v kamnech, Maso bylo v neděli, Smrt na dráze... Názvy kapitol někdy průhledně a jindy velmi tajemně předznamenávají, kterým směrem se varnsdorfský pokus o „orální historii“ na následujících stránkách odvíjí.
Ačkoli je knížka plná varnsdorfských historických reálií, nejde o vlastivědnou publikaci a už vůbec ne o faktografickou příručku. Jsou to prostě vzpomínky, jejichž autorům má být přiznáno právo omylu, neb paměť bývá ošidná a ošemetná. Pozornější čtenář odhalí nesrovnalosti, které redakční kolektiv (bohužel jmenovitě neuvedený) mohl opatřit taktní kritickou poznámkou. Nebo poznámkou, že na kritické poznámky nezbyl čas či místo.
Knížka nicméně splnila jeden účel: dala prostor autentickým projevům lidí z generace, jejíž paměť dnes sahá nejhlouběji. Cena takových svědectví, ač může současníkům připadat téměř nicotná, závratně roste s uplývajícími roky.
Knížka není v běžném prodeji a její náklad není rozhodně masový. Vydavatelé přesto našli způsob, jak ji dostat mezi veřejnost. Projekt bude totiž završen setkáním v divadle v podvečer 17. prosince, opět pod stejným názvem. Předvánoční atmosféru knižního křtu budou dotvářet nitěné zázraky místních krajkářek či domácí medovník. Knížkou, o níž byla řeč, má být obdarován každý příchozí. Nikde jinde už pak k dostání nebude – proto neváhejte.
ham

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.