Kočovný Othello dobýval Varnsdorf

Kočovný Othello dobýval Varnsdorf

20. 7. 2012 -
Maringotka 2012, divadelní projekt Divadla Koňa a Motora, se 18. července prezentoval na dvou místech ve Varnsdorfu úpravou Shakespearova dramatu.

Maringotky jsou v dnešní době doménou pouťových atrakcí, spíše než znakem kočovného divadla. Kočovné divadlo! To je to spojení, které hledáme. Pokud jste si totiž ve středu 18. července vyšli na procházku do ulic města, mohli jste spatřit příznačně nabarvenou maringotku, která patří divadelnímu uskupení, které si říká Divadlo Koňa a Motora.
Divadelníci naše město navštívili s unikátní vizí. Studenti Divadelní fakulty Akademie múzických umění (DAMU) takto fungují již od roku 2008, přičemž v roce 2012 přišli s nápadem, aplikovaným i na Varnsdorf. Divadelní hra má totiž vyobrazit problematiku konkrétního regionu, což jsou v našem případě rasové konflikty, které nedávno vyústily až v několik demonstrací. Vlastní verze divadelní hry Othello, pojmenovaná Othello is Black, tedy Othello je černoch, měla za úkol vzdělávat a vychovávat.
Interakce mezi aktéry a posluchači byla jednou z premis původního záměru, a skutečně, nejen ti nejmenší posluchači vcelku svižně reagovali na doplňující otázky herců, kteří i s prostředky více než skromnými na sebe dokázali upoutat pozornost, zejména pak v ulici Kovářské, kde se maringotka objevila poprvé. O tři hodiny později na náměstí Varnsdorfu už bylo lidí o poznání méně, pod vedením dramaturga a režiséra Michala Hába si ovšem celé osazenstvo zachovalo tvář a několika zvídavým tvářím předneslo svou verzi jinak tragické hry, v níž se smrt prolíná s láskou.
„Chceme občany inspirovat k pozitivnímu řešení, v místě působení vytvořit atmosféru sblížení a zájmu o kulturu,“ stojí v prohlášení k projektu Maringotka 2012 – Othello is Black. Je samozřejmě otázkou, jaký dopad hra měla na diváky, přinejmenším se ovšem sluší dodat, že se i těch několik málo diváků nebálo přispět do kasičky dobrovolným vstupným. Jak se ovšem říká, ty největší úspěchy koření z těch malých. A tak se pětice divadelníků, kteří mají zkušenosti s téměř všemi obory divadelních her, vydala na prorockou cestu napříč Šluknovským výběžkem. A co vy? Zapojili jste se do zábavně-poučné činohry Othello is Black?
Petr Strecker, foto Ivo Šafus

Diskusní fórum Nový příspěvek
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.