Prezentace architektonické soutěže na stavební úpravy ZŠ Východní

Prezentace architektonické soutěže na stavební úpravy ZŠ Východní

10. 7. 2020 - Jiří Sucharda
Na základě zadání rady města ze dne 6. listopadu 2019, byly zpracovány dva architektonické návrhy řešení stavebních úprav školy ZŠ Východní.

Zastupitelé města měli na svém červnovém zasedání možnost se s nimi seznámit. Nyní se město bude prostřednictvím rady města rozhodovat o dalším možném postupu (viz Návrh dalšího postupu rozšíření kapacit ZŠ  Východní umístěný dole pod oběma návrhy).

Návrh č. 1 - RG architects studio s. r. o. – Radomír Grafek

Návrh č. 2 - Ing. Arch. Václav Hájek


Cenové nabídky za zpracování PD pro DÚR, DSP, DPS a výběr zhotovitele

RG architects studio s. r. o.   Ing. Arch. Václav Hájek
7.600.000 Kč bez DPH 1.885.950 Kč bez DPH
9.196.000 včetně DPH 2.282.000 včetně DPH

 

Návrh dalšího postupu rozšíření kapacit ZŠ  Východní:

• vyhodnocení architektonických návrhů RM

• stanovení možných variant postupu

• ověření statistických demografických ukazatelů

• prověření školních kapacit

• vyhodnocení ekonomických dopadů investičních nákladů na hospodaření města v dalších letech

• vyvození závěrů a přijmutí strategie postupu v dalších letech

Audio záznam z projednávání si můžete poslechnout od času 3:53:19 na kanálu města na Youtube zde https://www.youtube.com/watch?v=X8vDv7qe8XU

JS