Statistické šetření Životní podmínky 2014

Statistické šetření Životní podmínky 2014

19. 2. 2014 - Tomáš Secký, DiS.
Český statistický úřad oznámil, že ve dnech 22. února až 11. května 2014 organizuje statistické šetření v celkem asi 10 tisících domácnostech v ČR.

Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Tazatelé se budou prokazovat průkazem a příslušným pověřením nebo průkazem ČSÚ. Získaná data jsou důsledně chráněna podle zákona o státní statistické službě a zákona o ochraně osobních údajů. Pracovníci zapojení do šetření jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech.

Více v přiloženém dopise Krajské správy ČSÚ Ústí nad Labem.