Společnost REGIA a.s. vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele

Společnost REGIA a.s. vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele

Společnost REGIA a.s. prostřednictvím Rady města Varnsdorf jako jediného akcionáře vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitel/ředitelka společnosti.

Základní náplň práce:

 • Řízení společnosti – zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí (realitní kancelář), služby v oblasti provozování a údržby sportovišť, ubytovací služby, služby v oblasti správy bytových a nebytových prostor, služby v oblasti provozování informačního centra.
 • Stanovení a naplňování vize a strategie rozvoje společnosti.
 • Management služeb, produktů, financí, lidí, procesů a projektů.
Požadavky na uchazeče:

 • 1. Dosažené vzdělání – minimálně úplné střední odborné (ekonomika, technické obory).
 • Praxe v oboru výhodou.
 • Znalosti oboru – problematika ekonomických agend, reklama a marketing, obchodní schopnosti a dovednosti.
 • Jazykové znalosti – znalost jednoho světového jazyka výhodou.
 • Znalost práce na PC (MS Word, Excel, Internet, Outlook, Powerpoint).
 • Dobré komunikační schopnosti.
 • Řidičské oprávnění skupiny B.
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu,
 • datum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • koncepce vedení společnosti zaměřená na správu a provoz sportovišť ve vlastnictví Města Varnsdorf, správu nemovitých věcí (byty, bytové jednotky a prostory určené k podnikání) a na provozování realitní kanceláře
Předpokládaný nástup:

 • 01.08.2015.

Adresa pro podání přihlášky:

Městský úřad Varnsdorf
Sekretariát starosty
nám. E. Beneše 470
407 47 VARNSDORF

nebo osobně na podatelnu MěÚ Varnsdorf

obálku je nutno výrazně označit: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení REGIA a.s.

Lhůta pro podání přihlášky:

 • do 07.07.2015

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Ing. Stanislav Horáček v. r.
starosta města
Varnsdorf, 04.06.2015