Regia vyhlašuje výběrové řízení na ředitele

Regia vyhlašuje výběrové řízení na ředitele

14. 5. 2015 - +DiS. Tomáš Secký
Společnost REGIA a.s. prostřednictvím Rady města Varnsdorf jako jediného akcionáře vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitel/ředitelka společnosti REGIA a.s. Lhůta pro podání přihlášky: do 1. června 2015.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Společnost REGIA a.s. prostřednictvím Rady města Varnsdorf jako jediného akcionáře
vyhlašuje výběrové řízení na místo

ředitel/ředitelka společnosti REGIA a.s.

Základní náplň práce:

 • Řízení společnosti – zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí (realitní kancelář), služby v oblasti provozování a údržby sportovišť, ubytovací služby, služby v oblasti správy bytových a nebytových prostor, služby v oblasti provozování informačního centra.
 • Stanovení a naplňování vize a strategie rozvoje společnosti.
 • Management služeb, produktů, financí, lidí, procesů a projektů.

Požadavky na uchazeče:

 • Dosažené vzdělání – minimálně úplné střední odborné (ekonomika, technické obory).
 • Praxe v oboru výhodou.
 • Znalosti oboru – problematika ekonomických agend, reklama a marketing, obchodní schopnosti a dovednosti.
 • Jazykové znalosti – znalost jednoho světového jazyka výhodou.
 • Znalost práce na PC (MS Word, Excel, Internet, Outlook, Powerpoint).
 • Dobré komunikační schopnosti.
 • Řidičské oprávnění skupiny B.

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • Jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu,
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • Strukturovaný životopis,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • koncepce vedení společnosti zaměřená na správu a provoz sportovišť ve vlastnictví Města Varnsdorf, správu nemovitých věcí (byty, bytové jednotky a prostory určené k podnikání) a na provozování realitní kanceláře

Předpokládaný nástup:

 • 01.07.2015.

Adresa pro podání přihlášky:

 • Městský úřad Varnsdorf
  Sekretariát starosty
  nám. E. Beneše 470
  407 47 VARNSDORF

nebo osobně na podatelnu MěÚ Varnsdorf

obálku je nutno výrazně označit: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení REGIA a.s.“

Lhůta pro podání přihlášky:

 • do 01.06.2015

Ing. Stanislav Horáček v. r.
starosta města

Varnsdorf, 13.05.2015