Program rozvoje našeho města na období 2015-20

Program rozvoje našeho města na období 2015-20

22. 7. 2015 - Jiří Sucharda
Ve čtvrtek 25. června schválili zastupitelé Program rozvoje města Varnsdorf na období od 2015 do 2020. Kompletní znění tohoto základního plánovacího dokumentu, ke kterému se mohla vyjádřit i široká veřejnost, najdete na městském webu.

Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje města, který formuluje představy o jeho budoucnosti a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Zároveň zachycuje hlavní problémy rozvoje města a  formuluje možná řešení. Umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a  podporuje efektivní využívání finančních a personálních kapacit i celkového potenciálu města. Program rozvoje také zvyšuje připravenost města a dalších subjektů k podání žádostí o dotační podporu a zvyšuje šance získat vnější finanční prostředky.

Program rozvoje města Varnsdorf najdete na těchto adresách:


http://www.varnsdorf.cz/mesto/dalsi/strategie-dotace-projekty/strategicke-dokumenty.html

http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/dokumenty/pravni_predpisy_mesta/jine.html