Prodejci lihovin, pozor!

Prodejci lihovin, pozor!

19. 2. 2014 - Tomáš Secký, DiS.
Upozornění na blížící se konec lhůty pro podání žádosti o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Dnem 17. října 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětná novela mimo jiné nově reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. Přijetí žádosti o koncesi nepodléhá správnímu poplatku.

Podle přechodných ustanovení vyžaduje změna právní úpravy ze strany podnikatelů pouze podání žádosti o koncesi na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin v termínu do 17. dubna 2014. Tato změna se týká nejen podnikatelů, kteří již vlastnili koncesi na „Výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů“ v případě, že mají provozovnu pro zajištění prodeje na jiné adrese než výrobní provozovnu, ale i podnikatelů, kteří prodávali lihoviny v rámci oboru živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a také v rámci živnosti řemeslné Hostinská činnost. K získání koncese v částečném rozsahu předmětu podnikání, a to pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, není třeba splnit žádnou odbornou způsobilost.
Žádost o koncesi lze podat na obecním živnostenském úřadu.

Ing. Martina Resová, Živnostenský úřad MěÚ Varnsdorf