Nakládání s odpady

Nakládání s odpady

15. 11. 2007 - Jan Louka, DiS.
Vedoucí odboru životního prostředí vám přináší několik tipů jak si zjednodušit práci s odpady.
Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
separace odpadu
Autor: Jana Průšová
17. 11. 2007 21:32

Naše samospráva zareagovala na článek v Hlasu severu č.2/2006 -"Třídíme odpad-máme slevu". Na členské schůzi jsme ho ovšem byli nuceni ignorovat.

Tento systém není dost dobře možné provozovat ve společných prostorech panelových domů, aniž bychom neohrozili život a zdraví našich sousedů. Papír a plasty jsou hořlaviny. ( Sběr PET-lahví byl  z důvodu bezpečnosti zakázán v uzavřených prostorech škol a může být prováděn pouze před budovou školy -  ve společných sklepech obytných domů by se  provádět směl? ) Skleněné střepy mohou být velice snadno příčinou řezného poranění  a my v domě neznáme způsob bezpečného uložení skleněných předmětů, aniž by je bylo možno rozbít a poházet sklo po podlaze. Sbírat ve společných prostorech textil či kovový odpad  není rovněž bezpečné. Už teď máme problémy s nezvanými návštěvami-bezdomovci, kteří se o  naše sklepy zajímají.

Sběr pochopitelně  třídíme, hned pod okny máme k tomuto účelu určené kontejnery. Přesto jsme nuceni platit poplatek v plné výši. Není to Kocourkov?

( Nyní bych přivítala vyjádření p. Suchardy. Je skladování hořlavin ve společných prostorech možné, nebo jde o porušení požárních předpisů? Jaká pokuta by nám mohla být vyměřena?. Děkuji za odpověď.)

Re: separace odpadu
Autor: Jiří Sucharda
18. 11. 2007 0:03

skladování hořlavin ve společných prostorách opravdu není možné, jedná se totiž nejen o zvýšení požárního zatížení, ale i zatarasení únikových cest. Zároveň jak sama píšete by hrozilo ohrožení obyvatel domu, kdyby to nějaký dobráček (a dlouho by to netrvalo) zapálil, jelikož tyto látky nehoří, ale se škvaří za silného vývinu tepla a kouře - vzpomeňme si na požár skladu firmy Pro Eko na nádraží v roce 2006. Z těchto důvodů Vám podobné skladování doporučit, za porušení zákona č. 133(1985 Sb. byste vzhledem k tomu, že sdružení nájemníků je právnická osoba, mohli dostat pokutu až do výše 250 tis. Kč. JS

Re: separace odpadu
Autor:
18. 11. 2007 9:23

Paní Průšová Kocourkov to je! Více věcí mi zde připadá jako v Kocourkově. Sama s občas divím jestli vůbec žijeme v roce 2007.

separace v paneláku
Autor: Přemysl Brzák
19. 11. 2007 16:34

 Podmínkou Systému intenzivní separace ale není SKLADOVÁNÍ tříděných odpadů v únikových cestách. Pokud budou ve společných prostorách (na místě kde nepřekáží případné evakuaci) viset na držácích u stěny  3 pytle  (papír, plasty , tetrapack) , které po naplnění někdo zaváže a uskladní např. v zamčené sušárně a jednou za 14dní vynosí před dům tak žádné předpisy neporušujete (a jsou domy, kde to funguje). Ve většině domů se to dá technicky vyřešit  - stačí jen chtít. Problém vidím spíš ve vzájemné solidaritě lidí v domě, (pokud se nedaří ani zamykat sklepy) ale to už není o třídění  odpadu...

Re: separace v paneláku
Autor: Jiří Sucharda
19. 11. 2007 17:26

nechci být protivný, ale chci jen upozornit, že pokud existují domy, kde to funguje ještě přeci neznamená, že nedochází k porušování předpisů. Už delší dobu nebydlím v panelovém domě a tak si možná neumím představit termín: "společné prostory, kde nepřekáží případné evakuaci"? Probereme to s kolegou Přemkem, aby se vlk nažral a koza zůstala vytříděná :-).JS

Re: separace v paneláku
Autor: soptík
19. 11. 2007 17:45

:-)

Re: separace v paneláku
Autor: Jana Průšová
22. 11. 2007 11:29

Děkuji moc za vaši odpověď.

Problém je v tom, že v panelovém domě nejsou prostory pro třídění odpadu. Kolárna je určena pro skladování kol a její kapacita je omezena. Od sušárny existují klíče jen jedny a ty mám coby domovní důvěrník pouze já a půjčuji je zájemcům, kteří si chtějí pověsit prádlo. A v dalších prostorech jsou sklepní kóje.Potom už zbývá pouze chodba.

Problém je v tom, že není možné zajistit bezpečné uložení tohoto odpadu, aniž by došlo např. k jeho podpálení. Např. v neděli nám někdo rozbil skleněnou výplň u dveří a nevíme, který z nájemníků to byl.  Ještě bych chtěla upozornit, že už se bohužel stalo, např. v ul. Karoliny Světlé č.p. 3016, též v č.p. 3014, že byly podpáleny papírové krabice, kam obyvatelé těchto vchodů házeli nechtěné letáky.

To je asi vše, co jsem chtěla k tomuto tématu říci.

Re: separace v paneláku
Autor: Jana Průšová
22. 11. 2007 11:54

Napadá mě jediná možnost, jak by se obyvatelé panelového domu mohli zapojit do třídění.

Jako domovní důvěrník bych mohla mít  u sebe zásobu igelitových pytlů, které bych měla k dispozici pro obyvatele domu. Na nástěnce by byl vyvěšen časový harmonogram svozu a lidé by sami, individuálně, nosili v určený den vytříděný odpad na svozové místo. Tedy, odpad by si lidé třídili sami, ve svých domácnostech.

Re: separace v paneláku
Autor: PV
22. 11. 2007 12:13
To mi připadá jako rozumné řešení, možná by s tím lidé souhlasili, tolik místa by jim to doma snad nezabralo, nebo ano?

 

Re: separace v paneláku
Autor: Martin
22. 11. 2007 13:26

 skladování odpadu v bytu je, bohužel, nejčastějším argumentem proti třídění. v panelákovém pak zvlášť.

Re: separace v paneláku
Autor: Martin Louka
22. 11. 2007 19:26

Myslím, že občas objevujeme objevené a prošlapáváme cesty dávno prošlapané. Tím hnacím motorem třídění není jen možnost skládky ve sklepě,  či  rozdávání pytlů domovním důvěrníkem. Je to ve chtění lidí. Je to asi v pochopení toho, že separace je normální, že je běžnou součástí života. A že si jí každý chce a umí vyřešit tak, jak to jemu vyhovuje. Nemyslím, že bych byl jediný, kdo v některém z ekologicky vyspělečjších evropských států bedlivě sledoval řešení tohoto prpblému.  Ale systém, který už dlouhodobě používám jsem si tam pro sebe odkoukal. Mám doma dva odpadkové koše. Ten první - menší - je určen na komunální odpad, který skončí v popelnici. V tom druhém - větším - shromažďuji veškerý odpad k třídění. Když je druhý koš plný, dopravím ho do místa, kde odpad mohu vytřídit. Ano , je to o něco pracnější, ale mám z toho dobrý pocit. Systém, který vyhovuje mně, nemusí být nejlepší pro ostatní. Ale každý má vlastně šanci si do toho vnést svůj nápad. Ale docela na začátku je to podstatné - chtění. I já fandím těm, kteří separují. M.L.

Re: separace
Autor: P. Vodička
23. 11. 2007 12:00
Moje rodina je zapojená v systému intenzivního třídění odpadu. Donedávna jsme používali stejný způsob jako pan Louka. Před časem jsme si ale koupili koš se třemi nádobami a jednu z nich používáme na plast, druhou na papír a další na směsný odpad.

Po naplnění jen přesypeme odpady do velkých pytlů a je to pohodlné a nemusí se to zdlouhavě třídit. Takové koše nabízí třeba firma Mevatec. Také používáme ještě velký koš do kterého dáváme ostatní, to pak roztřídíme ale většinou je toho jen málo. Chtělo by to asi více motivovat lidi.

 

 

Re: separace
Autor: EKOmann
26. 11. 2007 11:42

Dobrý den pane Pavle :-)

A jakým způsobem by jste chtěl motivovat lidi k tomu, aby činili tak jak zatím jen mluví a mluvili tak jak ve skutečnosti činí?

Třeba by město mohlo vynaložit více prostředků na osvětu, reklamu ve sdělovacích prostředcích, nebo pořádat zasvěcené debaty o prospěšnosti třídění a ekologického smýšlení. Ale napadá mě „Kdo by na takové akce přišel?“, možná pár nadšenců, kteří už tak třídí nebo povinný zbor žactva z přilehlých škol, kterým tato bohulibá činnost nic neřekne a berou to spíš jako nutné zlo a způsob jak se „ulít“ z vyučování. Ale pak mě napadá kdo toto počínání zaplatí? Město? Stát? Nebo mi všichni?

Tímto jsem chtěl jen upozornit, že problematika ekologického smýšlení není tak jednoduchá, aby to nějaký super motivační plán jednorázově vyřešil. Město může nabídnout  občanům finanční zvýhodnění, možnost bezplatné likvidace jejich velkoobjemového odpadu či zprostředkování pronajmu vleku na stavební suť, ale nikdy nedonutí své občany dělat to co sami nechtějí. Jediný způsob jak občany naučit „ekologii“ je nenásilnou formou je vzdělávat a to je „běh na dlouho trať“.

 

Re: separace
Autor: EKOBOYS
26. 11. 2007 12:12

V Německu to motivují finančně. Lidi dnes slyší jen na prachy. Musí se třídění lidem finančně vyplatit - pak budou třídit.

Re: separace
Autor: EKOmann
26. 11. 2007 13:18

A kdo tu finanční "motivaci" bude platit? Nebo spíš z čeho se bude platit?

Re: separace
Autor: Jiří Sucharda
26. 11. 2007 15:02

já se tedy dobrovolně přiznám, že nejsem až takový třídič, jako moji předřečníci, ale myslím si, že se nejedná JEN o peníze. Prostě třídit je normální, tak jako si čistit zuby, brát si čisté prádlo apod. Nebo za to chcete také pobírat peníze? Určitá motivace musí být, hlavně ze začátku, ale myslím si, že popularizování je ve veřejných i místních sdělovacích prostředcích poměrně dost. Kdo je zodpovědný, ten třídí už poměrně dlouho aniž by čekal, co zato. Osobně si myslím, že nejúčinější kampaň je prostřednictvím dětí, které motivuji (jako v našem případě) rodinu k lepšímu (rozuměj ekologičtějšímu) chování a také jej již považují do svého života za normální. JS

Re: separace
Autor: EKOSYN
27. 11. 2007 7:18

Já si myslím, že nedjvětší motivace jsou pro lidi peníze. Tzn., že pokud se občanům vyplatí třídit (tzn. např o 50% levnější poplatek za komun.odp.), tak budou třídit. Navíc ústecký kraj včera motivoval občany, kteří budou třídit  -možnost výhry ZÁJEZDU DO ALP.  Prachy jsou prachy. Určitě zapůsobí rychleji než hodinové osvěty ve školách ....   :-)

Re: separace
Autor: P. Vodička
26. 11. 2007 13:48
Dobrý den pane EKOmann, jak píšete mělo by asi město vynaložit více úsilí na osvětu a propagaci. Ale největší motivací jsou peníze. V našem systému intenzivní separace nyní dostává domácnost slevu 10%, to je u 4-členné rodiny sleva 200 z 2000 Kč ročně. Podmínkou je že veškerý odpad vytřídíme, s malými výjimkami (např. bioodpad). Podle mých informací je do projektu zapojeno asi 10 % domácností, které smýšlejí ekologicky. Některé rodiny sice také třídí docela dost, ale moc jich asi nebude, možná 20%?

Možným řešením motivace by bylo použití systému využívající evidence vytříděného odpadu pomocí čárových kódů. Takové řešení funguje nyní např. v Letohradu, Ml. Boleslavi a připravují ho také v Novém Boru. Tady je odkaz na informace z Letohradu: Čárový kód a svoz komunálního odpadu. Mohl byste zde uvést svůj email pro možnou spolupráci?, děkuju.

Bez nadpisu
Autor: Martin
28. 11. 2007 22:30

 Vážený pane Brzáku,

nešel by zavést i jiný systém odvozu odpadků? Například tak, že by se platilo za odvezený netříděný odpad, takže motivace třídit by byla zřejmě velká. Sám jsem tento systém viděl fungovat v USA (v menším městě jako je naše) a nemají s tím žádný problém. Odpad se dává do velkých pytlů a na ty se nalepí známka/samolepka v ceně jednoho dolaru a oni tento pytel se známkou odvezou. Stejně tak jakýkoli větší předmět k vyhození (starý stůl, televize apod.) stojí jednu známku, tedy dolar. Na dvoře nebo před domem má pak každá rodina několik nádob se tříděným odpadem, které jsou vyváženy jednou týdně. Kdo je tedy líný a netřídí, má hodně smíšeného odpadu a hodně platí za jeho odvoz. V praxi je to asi deseti až patnáctinásobek, protože papíru, plastu, skla, a plechovek je nejvíce.Mám ještě jeden dotaz: počítá se u nás v budoucnu také s tříděním plechovek?

separace
Autor: separace
27. 11. 2007 19:04

Oni by lidi třídili více, kdyby pytle byly dostupnější. Když už si je člověk musí jít vyzvednout na životní prostředí nebo do Regie, místo aby je vozila i ta služba, která odváží separovaný odpad. Oni si Vás zapíší a s evidencí nic nedělají. Měli by automaticky poskytovat slevu těm co si musí pro ty pytle chodit. Třídíme snad od začátku co se začalo v našem městě s tříděním (poskytováním pytlů) a do dnes jsme nečerpali žádnou slevu na poplatku za odpady. Připadá nám stupidní, vyplňování nějaké přihlášky apod., když si úřad vede evidenci o vyzvedávání pytlů kam píšou i čísla popisná. Pokud si chtělí něco kontrolovat, tak můžou i tak bez nějakých přihlášek.

Re: separace
Autor: EKOSYN
27. 11. 2007 19:06

A zase jsme u těch peněz!  Pokud město , stát a EU chtějí aby lidé třídili odpad, tak je musí "bohužel" motivovat. Tak to vždy bylo, je a bude :-)

Re: separace
Autor: separace
27. 11. 2007 19:12

Tady nejde o motivací peněz, ale o to, že nejsou volně dostupné pytle na separaci. Vedou si nějakou evidenci a k ničemu. Pak Vám nabídnou 50,-- slevu a chovají se jako šmíráci. To mi za to nestojí a třídit zadarmo. Akorát mě štve, když se mám jít pouze v úřední dny doprošovat o pytle a hlásit své bydliště, když to není k ničemu.

Re: separace
Autor: EKOSYN
27. 11. 2007 20:12

Tak to já mám pytel svůj :-)

Re: separace
Autor: EKOmann
28. 11. 2007 8:54

Dobrý den

A nenapadlo Vás se třeba zamyslet proč ty pytle nejsou volně dostupné a proč se dělá nějaká ta evidence? Podle mého selského rozumu by volně dostupné pytle způsobili mnohem víc škody než užitku. Český národ je prostě takový a to co je volně dostupné se zneužívá. Tím chci říct, že pokud by byli ty pytle volně dostupné používali by se na vše a ne jen k účelu ke kterému jsou vyrobeny, tzv. pro vytříděný odpad. Proto si myslím že je dobře že se vydávají jen na určitých místech a v určitém počtu.

Nevím jaké máte zkušenosti Vy ale já si nepřipadám, že chodím "žebrat" na MěÚ o pár pytlů, vezmu si vždy po 25 pytlích a vystačí mi to přibližně dva měsíce. Taky třídím od samého počátku a též nevyužívám žádných úlev na poplatku za komunální odpad. Ale nesouhlasím, že by měli mít nárok všichni ti "třídiči" co si chodí pro pytle na slevu a to z prostého důvodu. Bez kontroly nebo jestli chcete "šmírování" to prostě nejde. uvědomte si že jste v Čechách a jak jsem již psal výše "vše co jde zneužít se zneužije".

50 Kč na hlavu není taková strašná částka, ale myslím si že jakmile by byla připsána sleva pro každého kdo si chodí pro pytle, by se dveře na MěÚ netrhly a v našem městě by byl samý "třídič", který ty pytle doma používá do odpadkového koše atd..

Takže můj názor je: "Vydávat pytle jen tam kde jsou pod kontrolou a slevu dát tomu kdo si jí zaslouží a ne tomu kdo si na ní dělá jen nárok."

 

Re: separace
Autor: a
28. 11. 2007 9:59

Ta poslední věta mi připadá jak z let před rokem 1989. Jen podle zásluh.

Re: separace
Autor: EKOmann
28. 11. 2007 11:14

Dobrý den

Možná to tak na Vás působí, ale myšlené to bylo pro současnost. Je jasné že všem by se líbilo mít nějaké výhody, bonusy a slevy, ale za co?

To přeci nejde nedělat rozdíly mezi lidmi co třídí cíleně všechen vytříditelný odpad a lidmi co si vytřídí dejme tomu jen jednu složku z odpadu a pak se tu rozčilují, že "třídí už od začátku" a že by slevy měly být připisovány automaticky všem kdo si prožil to ponížení z žebrání pytlů na MěÚ…

 

Re: separace
Autor: separace
28. 11. 2007 10:17

Nejste náhodou z MÚ? To by měla ta svozová firma, podle Vás, evidovat kolik se jim vrátilo naplněných pytlů a kolik jich člověk zneužil. Připadá mi Vaše úvaha absurdní, bohužel ve všech vidíte podezřelé, že vše a všichni všechno zneužijí. Napadá mě přísloví "Podle sebe, soudím tebe".

Re: separace
Autor: EKOmann
28. 11. 2007 11:29

Dobrý den

Jestli Vás chápu správně, tak je naprosto zbytečná jakákoliv systematická činnost nebo kontrola, protože lidé jsou všichni stejně slušní, všichni mají stejné morální a sociální cítění a nikdo by nezneužil nic co je mu poskytováno zadarmo, že?

Pokud ano, tak Vám nemá smysl cokoliv vysvětlovat, nebo se jen pokoušet o vysvětlení, protože by byla nesmírná škoda přijít o tak čistou a romantickou duši jakou máte Vy...

 

Re: separace
Autor: Jiří Sucharda,
28. 11. 2007 19:33

musím souhlasit s EKOmannem, jelikož byste museli vidět co v těch pytlích nakonec končí - počínaje komunálním odpadem, konče biologickým odpadem typu listí a trávy. JS

Re: separace
Autor: separace
29. 11. 2007 8:55

Tak si ty lidi co to dělaj nesprávně postihujte a neotravujte poctivé lidi. Máte o nich evidenci na úřadě a popsané pytle, jen té evidence využít.

Re: separace
Autor: EKOmann
29. 11. 2007 14:49

Dobrý den

Může se zeptat jakým strašným a nestoudným způsobem Vás ti zlí úředníci otravují? Jakým způsobem mají postihovat ty „nepoctivce a zloduchy“ co zneužívají své „těžce vyžebrané“ pytle z MěÚ, když separace a třídění odpadu je dobrovolná činnost a město své občany k těmto činnostem nemůže nutit?

 

Vážený pane beru zpět vše co jsem řekl o Vaší romantické duši a čisté duši. Romantika není to čím je Vaše mysl stižena…