Dotazník: Průzkum spokojenosti občanů města

Dotazník: Průzkum spokojenosti občanů města

18. 12. 2018 - Tomáš Secký, DiS.
Dotazník zaměřený na spokojenost občanů s činností Městského úřadu Varnsdorf.

Vážení občané, žádáme vás o vyplnění anonymního dotazníku zaměřeného na spokojenost občanů s činností Městského úřadu Varnsdorf. Vyplněním a odesláním dotazníku nám pomůžete zkvalitnit naši práci pro vás. Dotazník bude zpřístupněn do 21. prosince 2018.

Výsledky dotazníkového šetření, které se konalo před rokem, naleznete zde.

1) Máte dostatek informací ze strany Městského úřadu Varnsdorf?

2) Jste spokojeni s prací úředníků Městského úřadu Varnsdorf?3) Který odbor jste v poslední době navštívili?

4) Byli jste spokojeni s osobním přístupem a ochotou úředníka?

5) Co by podle vás měl Městský úřad Varnsdorf na své práci (pro své občany) zlepšit?
Například v oblasti přístupu k občanům, informovanosti, kultury, vstřícnosti, úředních hodin a další. Vyjádřit můžete také pochvalu a spokojenost s prací Městského úřadu Varnsdorf či konkrétního úředníka.

Děkujeme vám za čas strávený vyplněním dotazníku, který povede ke zlepšení práce Městského úřadu Varnsdorf.