Czech POINT se rozšiřuje

Czech POINT se rozšiřuje

14. 7. 2009 - Jan Louka, DiS.
V souvislosti se zákonem č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se rozšiřují služby Czech POINTU o další agendy. Jedná se o autorizovanou konverzi dokumentů, podání žádosti o zřízení datové schránky a podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových.

Autorizovaná konverze dokumentů je služba zpoplatněná a týká se převedení papírových dokumentů do elektronické verze a obráceně s úředním ověřením. O datových schránkách jsme se již zmiňovali v některém z minulých čísel. Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Prostřednictvím této datové schránky bude probíhat komunikace a budou předávány datové zprávy, pokud alespoň jednou stranou komunikace je orgán veřejné moci. Přehledně je to zobrazeno v tabulce na konci článku. Žádost o zřízení datové schránky si mohou podat ty subjekty, kterým nebude automaticky zřízena tj. fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby nezapsané do obchodního rejstříku. K podání žádosti o zřízení datové schránky prostřednictvím Czech POINTU je nutno předložit průkaz totožnosti a podepsat žádost o zřízení datové schránky. Tato služba je poskytována poprvé zdarma, další opakování týkající se zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových během 3 let bude zpoplatněno.
Orgány veřejné moci a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku získají automaticky v brzké době přístupové údaje pro aktivaci datové schránky. Všechny subjekty, ať již povinné ze zákona nebo dobrovolně se přihlašující k datovým schránkám mají nárok na zřízení jedné datové schránky. Od 1. 11. 2009 by potom měla probíhat komunikace mezi právnickými osobami a orgány veřejné moci pouze elektronicky prostřednictvím datových schránek. Více informací vám rádi sdělíme na pracovišti Czech POINT na obecním živnostenském úřadě, Nám. E. Beneše 470 nebo na internetových stránkách www.datoveschranky.info nebo www.mvcr.cz .
Bc. Martina Resová, vedoucí živnostenského úřadu

Od koho dostávám zprávy?

Orgán veřejné moci

Právnická osoba

Podnikají-cí fyzická osoba

Fyzická osoba

Kdo jsem?

Orgán veřejné moci

Ano

Ano

Ano*

Ano*

Právnická osoba

Ano

Ne

Ne

Ne

Podnikají-cí fyzická osoba

Ano*

Ne

Ne

Ne

Fyzická osoba

Ano*

Ne

Ne

Ne

* Jsem-li tedy orgán veřejné moci, dostávám zprávy například od jiného orgánu veřejné správy. Jsem-li fyzická osoba, dostávám zprávy os orgánu veřejné moci, pokud mám datovou schránku zřízenu.

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.