Zůstane socha v parku? Záleží i na vás

Zůstane socha v parku? Záleží i na vás

14. 8. 2012 - Jiří Sucharda
Anketa pro zjištění názoru občanů na přemístění sochy v parku u Národní ulice.

V souvislosti s plánovanou akcí Dokončení vstupní části městského parku ze strany od Národní ulice existuje několik možných řešení, jak tuto část parku upravit (např. dlažba, osvětlení, lavičky, opětovná instalace vodního prvku).

 


Pro další rozhodování je však v současné době podstatné vyřešit otázku možného přemístění pomníku.

Autorem díla je sochař a průmyslový výtvarník Jaroslav Horejc (1886-1983). Socha vznikla na přelomu 40. a 50. let. Galerie hlavního města Prahy vlastní její model datovaný k roku 1948, samotná socha byla u vstupu do parku postavena v roce 1951 a nahradila tak odpočinkovou plochu s vodotryskem. Není zcela zřejmé, zda představuje pomník padlých rudoarmějců, památník osvobození, případně pomník padlým města Varnsdorfu. Jako pomník obětem války by však měl mít důstojné a pietní umístění.

Vzhledem k současnému využívání parku - volnočasového vyžití dětí a mladé generace v souvislosti s fungováním městské knihovny a domu dětí - existují různé názory na to, zda je současné stanoviště sochy v blízkosti dětských atrakcí vyhovující, nebo by si socha zasloužila přestěhovat na vhodnější, pietní místo.

Vedení města proto rozhodlo dát prostor pro názory občanů města v následující anketě:

Variantní řešení:

a) Přemístit sochu v rámci parku na méně frekventované místo severozápadně od současného stanoviště cca 15 m – viz plánek a vizualizace.


plánek


vizualizace

b) Přemístit sochu naproti přes Národní ulici, do místa dřívějšího památníku – viz dobová fotografie.


dobová fotografie stavu (v popředí patrná vodní fontána)

c) Přemístit sochu na vhodné pietní místo na městský hřbitov k pomníkům obětí I. a II. světové války.


památník obětem I. světové války

d) Sochu ponechat na současném místě a přizpůsobit jí následné řešení.

Výsledky hodnocení dotazníku budou použity jako jeden z podkladů pro rozhodnutí vedení města o dalších krocích v této záležitosti.

Děkujeme Vám za čas věnovaný této anketě.

Hlasovat pro jednu ze čtyř možností bylo možné do 15. září 2012 včetně.

Hlasovat bylo možné:
- na webových stránkách města Varnsdorf
- na anketních lístcích vložených do Hlasu severu č. 15, který vychází 24. srpna 2012. Anketní lístky lze odevzdat na podatelnách Městského úřadu Varnsdorf (nám. E. Beneše nebo ul. T. G. Masaryka), v redakci Hlasu severu nebo na informačním středisku Regia Varnsdorf, Otáhalova 1260, nebo zaslat poštou (Městský úřad Varnsdorf, redakce Hlasu severu, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf).