Známky EU na registračních značkách a SPZ

Dolepování modré nálepky se znakem EU na registrační značky není možné
  • již dlouho před vstupem do EU byla prováděna analýza možností, které nám platná nařízení EU ohledně provedení tabulek registračních značek dávají a jednoznačně z nich vyplynula nutnost přikročit výhradně k profesionální aplikaci modrého pruhu na tabulky registračních značek
  • bylo čerpáno i ze zkušeností dvou států - Rakousko a Velká Británie, které nejprve umožnily dolepovat modrý pruh, ale záhy od tohoto principu ustoupily, neboť provedení značek po takovéto aplikaci nebylo vyhovující
  • pokud by byl prostor na jednoduchý princip dodatečného doplnění stávajících tabulek jednoduchým způsobem dolepením nálepky, rozhodně bychom k němu přistoupili
  • striktní technické požadavky na provedení tabulek v provozu a na jednotnost vzorů, kterými jsou označena vozidla registrovaná v ČR však vyústily v přípravu výroby nových značek s aplikací pruhu ve výrobě a na možnost doplnění pouze prostřednictvím technického řešení - podložkou pod tabulku, která bude zároveň nosičem pruhu ve stanoveném provedení
  • striktní požadavky jsou na optické vlastnosti provedení pruhu (reflexní a barevné) a na jeho přesné umístění na tabulce registrační značky
  • při individuální aplikaci nelze zajistit, aby technické parametry byly vyhovující (přilnavost k povrchu, jeho opotřebení), což následně i dle stanovisek výrobců může způsobit odlepování v celé ploše či v částech pruhu
  • u nových značek ČR již v předstihu zajistila výrobu tak, že dodávky na jednotlivé úřady po 1. 5. 2004 jsou již v novém provedení s pruhem
  • co se týče výrobců držáků tabulek, jejichž součástí by byl již jednotnou technologií aplikovaný modrý pruh pro doplnění starších značek, zatím nebyl představen definitivní produkt, očekává se jeho schválení v průběhu léta 2004 a uvedení na trh přímo komerčními firmami
  • některé státy (Rumunsko, Polsko aj.) aplikovaly již dříve modrý pruh, který připomíná označení státu EU již dříve, avšak takováto tabulka svým provedením neodpovídá příslušnému nařízení EU, nemusí být členskými státy uznávána jako označení rozlišení příslušného státu a tyto tabulky stejně pro zajištění jednotného provedení budou muset být změněny
  • EU nemá ve svém nařízení povinnost mít modrý pruh v tabulce registrační značky, pokud tam však je, stanovuje na něj přesné požadavky pro vzájemné uznávání. ČR zareagovala ihned a od vstupu do EU zajistila výrobu již odpovídajícího provedení značek. Některé státy EU toto provedení dodnes nemají.

Nemožnost amatérského dolepení modrého pruhu se znakem Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky ČR na tabulku registrační značky není překážkou administrativní, ale technickou. Provedení tabulek garantuje stát a ten ho bez přesně dané aplikace nemůže garantovat.

S pozdravem


Mgr. Ludmila  Roubcová
tisková mluvčí MD