Změny v autobusové dopravě

Změny v autobusové dopravě

23. 8. 2005 - Tomáš Secký, DiS.
Od 1.9.2005 nás čekají změny v autobusové dopravě poskytované Dopravním podnikem Ústeckého kraje

Změny v autobusové dopravě

V důsledku neustálého navyšování ceny pohonných hmot přistoupil Dopravní podnik ÚK s platností od 1.9.2005 k navýšení tarifu dopravného. Cestující s čipovými kartami mají z tarifu 5% slevu a každou desátou jízdu zdarma. Cena za vydání čipové karty se snížila na 80,- Kč. Od 1.9.2005 také DP ÚK přestává vydávat průkazky a jízdenky na předplatné jízdné nad 15 let. Náhradou jsou právě zmiňované čipové karty. K čipovým kartám se ještě vrátíme v příštím čísle.