Ze zasedání Zastupitelstva města - 23. září 2013

Ze zasedání Zastupitelstva města - 23. září 2013

27. 9. 2013 -
26. září se v Klubu Střelnice konalo XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf.

Jednací sál na Střelnici byl při prvním poprázdninovém jednání zastupitelů téměř plný. Dostavila se řada občanů, kteří vystoupili s kritickými připomínkami (ale i několika pochvalami) k dění ve městě, k činnosti městské policie a vedení města.
Občané z oblasti kolem Kovářské ulice žádali zachování obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, tedy aby se nevyhovělo petici podané panem Hučkem, která naopak žádala o její zrušení nebo úpravu. Zastupitelé přihlédli k tomu, že vyhláška má přispět k zachování veřejného pořádku – mimo jiné právě v lokalitě Kovářská – a požadavku uvedenému v petici nevyhověli. Vyhláška zůstává platná ve stejném rozsahu jako dosud.
Zájem občanů o jednání zastupitelstva byl i kvůli Červenému kostelu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídl bezúplatný převod kostela do vlastnictví města. Zastupitelé s tím nesouhlasili, ale neodhlasovali ani její zamítnutí, a tak vlastnictví kostela zůstává otevřenou záležitostí.
Bylo schváleno zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace stavebních úprav muzea, dále financování přestavby zimního stadionu z rozpočtu na rok 2014 a 2015. Majiteli firmy NOPROSU panu Šustovi bude prodán objekt č.p. 232 (bývalá jídelna kasáren) s okolními pozemky za podmínky kompletní rekonstrukce do pěti let. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozbor hospodaření města za první pololetí 2013.

Celé usnesení je k nahlédnutí zde:
http://www.varnsdorf.cz/cz/varnsdorf/dokumenty/usneseni_zm/

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.